Freight Mark Việt Nam

Freight Mark Việt Nam

Người liên hệ: Mr Sơn Bùi Vũ Đại

Chức vụ: Sales Team Leader

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Freight Mark Việt Nam

2021-04-01 11:17

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4859
Ngày đăng: 01-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 107.740.500 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 05-04-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 11.04.2021
Ghi chú:
Booking 2x40HC ETD 11.04.2021 . OF 4650 + Local Charge
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-04-01