Cargotrans Logistics
Cargotrans Logistics

Cargotrans Logistics

Người liên hệ: Mr Đoàn Vũ

Chức vụ: Hr

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Cargotrans Logistics

2020-11-26 17:30

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Abu Dhabi
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Abu Dhabi, Abu Zabi, United Arab Emirates
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
3.721.600
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 232.600 VNĐ / Cont
THC 2.674.900 VNĐ / Cont
20.934.000 24.655.600 31-12-2020
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Abu Dhabi
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Abu Dhabi, Abu Zabi, United Arab Emirates
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
5.466.100
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 348.900 VNĐ / Cont
THC 4.303.100 VNĐ / Cont
40.705.000 46.171.100 31-12-2020
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Abu Dhabi
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Abu Dhabi, Abu Zabi, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
5.466.100
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 348.900 VNĐ / Cont
THC 4.303.100 VNĐ / Cont
40.705.000 46.171.100 31-12-2020

Cargotrans Logistics

2020-11-26 17:25

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Jebel Ali
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
3.721.600
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 232.600 VNĐ / Cont
THC 2.674.900 VNĐ / Cont
16.979.800 20.701.400 31-12-2020
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Jebel Ali
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
5.466.100
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 348.900 VNĐ / Cont
THC 4.303.100 VNĐ / Cont
33.261.800 38.727.900 31-12-2020
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Jebel Ali
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
5.466.100
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 348.900 VNĐ / Cont
THC 4.303.100 VNĐ / Cont
33.261.800 38.727.900 31-12-2020

Cargotrans Logistics

2020-11-26 17:24

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai An
> Jebel Ali
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
3.721.600
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 232.600 VNĐ / Cont
THC 2.674.900 VNĐ / Cont
16.979.800 20.701.400 31-12-2020
Hai An
> Jebel Ali
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
5.466.100
Chi tiết
DOC 814.100 VNĐ / Cont
SLF 348.900 VNĐ / Cont
THC 4.303.100 VNĐ / Cont
33.261.800 38.727.900 31-12-2020
Hai An
> Jebel Ali
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
0
Phụ phí đã được bao gồm
33.261.800 33.261.800 31-12-2020