Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

See more >>
Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Ref #39319 | 10-08-2022 14:10

country

Shipping service | Shanghai - Ho Chi Minh | China-Vietnam (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Wed/ Fri/ Sat 7 Days
Direct
Freight cost included
-
₫1,905,930
DOF ₫705,900 / CBM
HLF ₫470,600 / CBM
DCFS ₫470,600 / CBM
DTHC ₫188,240 / CBM
DCIC ₫70,590 / CBM
₫1,905,930 31-08-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 63,787 Viewed