Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

See more >>
  • No 68/18 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh
  • +84 028 6292 6838
  • http://www.cuongquoclogistics.com

Cuong Quoc Logistics

Ref #33529 | 17-06-2022 08:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon 7 Days
Direct
₫5,657,960
Detail:
THC ₫2.805.600 / Cont
DOF ₫935.200 / B/L
HLF ₫467.600 / B/L
CIC ₫1.169.000 / Cont
CLF ₫280.560 / Cont
₫18,704,000 ₫24,361,960 30-06-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon 7 Days
Direct
₫8,346,660
Detail:
THC ₫4.208.400 / Cont
DOF ₫935.200 / B/L
HLF ₫467.600 / B/L
CIC ₫2.338.000 / Cont
CLF ₫397.460 / Cont
₫36,239,000 ₫44,585,660 30-06-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon 7 Days
Direct
₫8,346,660
Detail:
THC ₫4.208.400 / Cont
DOF ₫935.200 / B/L
HLF ₫467.600 / B/L
CIC ₫2.338.000 / Cont
CLF ₫397.460 / Cont
₫36,239,000 ₫44,585,660 30-06-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #33734 | 20-06-2022 11:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Sun 6 Days
Direct
₫5,891,760
Detail:
THC ₫2.805.600 / Cont
DOF ₫935.200 / B/L
HLF ₫701.400 / B/L
CIC ₫1.169.000 / Cont
CLF ₫280.560 / Cont
₫19,873,000 ₫25,764,760 30-06-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Sun 6 Days
Direct
₫8,580,460
Detail:
THC ₫4.208.400 / Cont
DOF ₫935.200 / B/L
HLF ₫701.400 / B/L
CIC ₫2.338.000 / Cont
CLF ₫397.460 / Cont
₫37,408,000 ₫45,988,460 30-06-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Sun 6 Days
Direct
₫8,580,460
Detail:
THC ₫4.208.400 / Cont
DOF ₫935.200 / B/L
HLF ₫701.400 / B/L
CIC ₫2.338.000 / Cont
CLF ₫397.460 / Cont
₫37,408,000 ₫45,988,460 30-06-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #33821 | 21-06-2022 10:14

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Mon/ Fri 3 Days
Direct
₫584,500
-
₫2,267,860
DOF ₫701.400 / Set
HLF ₫701.400 / Set
CFS ₫514.360 / CBM
THC ₫233.800 / CBM
CIC ₫116.900 / CBM
₫2,852,360 30-06-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #32598 | 08-06-2022 09:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Sat 7 Days
Direct
₫5,925,820
Detail:
THC ₫2.799.600 / Cont
DOF ₫933.200 / Cont
HLF ₫466.600 / Cont
CIC ₫1.166.500 / Cont
CLF ₫279.960 / Cont
EMF ₫279.960 / Cont
₫20,997,000 ₫26,922,820 19-06-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Sat 7 Days
Direct
₫8,725,420
Detail:
THC ₫4.199.400 / Cont
DOF ₫933.200 / Cont
HLF ₫466.600 / Cont
CIC ₫2.333.000 / Cont
CLF ₫396.610 / Cont
EMF ₫396.610 / Cont
₫38,494,500 ₫47,219,920 19-06-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Sat 7 Days
Direct
₫8,725,420
Detail:
THC ₫4.199.400 / Cont
DOF ₫933.200 / Cont
HLF ₫466.600 / Cont
CIC ₫2.333.000 / Cont
CLF ₫396.610 / Cont
EMF ₫396.610 / Cont
₫38,494,500 ₫47,219,920 19-06-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #30995 | 23-05-2022 09:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Tue/ Thu/ Sun 8 Days
Direct
₫6,155,160
Detail:
THC ₫2.797.800 / Cont
DOF ₫932.600 / B/L
HLF ₫699.450 / B/L
CIC ₫1.165.750 / Cont
CLF ₫279.780 / Cont
EMF ₫279.780 / Cont
₫33,806,750 ₫39,961,910 31-05-2022
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Tue/ Thu/ Sun 8 Days
Direct
₫8,952,960
Detail:
THC ₫4.196.700 / Cont
DOF ₫932.600 / B/L
HLF ₫699.450 / B/L
CIC ₫2.331.500 / Cont
CLF ₫396.355 / Cont
EMF ₫396.355 / Cont
₫43,715,625 ₫52,668,585 31-05-2022
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon/ Tue/ Thu/ Sun 8 Days
Direct
₫8,952,960
Detail:
THC ₫4.196.700 / Cont
DOF ₫932.600 / B/L
HLF ₫699.450 / B/L
CIC ₫2.331.500 / Cont
CLF ₫396.355 / Cont
EMF ₫396.355 / Cont
₫43,715,625 ₫52,668,585 31-05-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #30405 | 17-05-2022 09:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thu 7 Days
Direct
₫5,900,420
Detail:
THC ₫2.787.600 / Cont
DOF ₫929.200 / B/L
HLF ₫464.600 / B/L
CIC ₫1.161.500 / Cont
CLF ₫278.760 / Cont
EMC ₫278.760 / Cont
₫19,164,750 ₫25,065,170 29-05-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thu 7 Days
Direct
₫8,688,020
Detail:
THC ₫4.181.400 / Cont
DOF ₫929.200 / B/L
HLF ₫464.600 / B/L
CIC ₫2.323.000 / Cont
CLF ₫394.910 / Cont
EMC ₫394.910 / Cont
₫36,703,400 ₫45,391,420 29-05-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thu 7 Days
Direct
₫8,688,020
Detail:
THC ₫4.181.400 / Cont
DOF ₫929.200 / B/L
HLF ₫464.600 / B/L
CIC ₫2.323.000 / Cont
CLF ₫394.910 / Cont
EMC ₫394.910 / Cont
₫36,703,400 ₫45,391,420 29-05-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #30213 | 13-05-2022 11:50

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Tue 7 Days
Direct
₫5,900,420
Detail:
THC ₫2.787.600 / Cont
HLF ₫464.600 / B/L
CIC ₫1.161.500 / Cont
CLF ₫278.760 / Cont
EMF ₫278.760 / Cont
DOC ₫929.200 / Cont
₫29,037,500 ₫34,937,920 31-05-2022
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Tue 7 Days
Direct
₫8,688,020
Detail:
THC ₫4.181.400 / Cont
HLF ₫464.600 / B/L
CIC ₫2.323.000 / Cont
CLF ₫394.910 / Cont
EMF ₫394.910 / Cont
DOC ₫929.200 / Cont
₫38,329,500 ₫47,017,520 31-05-2022
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Tue 7 Days
Direct
₫8,688,020
Detail:
THC ₫4.181.400 / Cont
HLF ₫464.600 / B/L
CIC ₫2.323.000 / Cont
CLF ₫394.910 / Cont
EMF ₫394.910 / Cont
DOC ₫929.200 / Cont
₫38,329,500 ₫47,017,520 31-05-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #27875 | 26-04-2022 10:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Tue/ Wed/ Sat 3 Days
Direct
₫5,822,460
Detail:
THC ₫2.772.600 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
DCLF ₫277.260 / Cont
DCIC ₫1.155.250 / Cont
HLF ₫693.150 / B/L
₫14,325,100 ₫20,147,560 15-05-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #27581 | 22-04-2022 11:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Tue 4 Days
Direct
₫6,099,720
Detail:
THC ₫2.772.600 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
HLF ₫693.150 / B/L
CLF ₫277.260 / Cont
CIC ₫1.155.250 / Cont
CMF ₫277.260 / Cont
₫19,639,250 ₫25,738,970 30-04-2022
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Tue 4 Days
Direct
₫8,941,635
Detail:
THC ₫4.158.900 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
HLF ₫693.150 / B/L
CLF ₫392.785 / Cont
CIC ₫2.310.500 / Cont
CMF ₫462.100 / Cont
₫36,968,000 ₫45,909,635 30-04-2022
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Tue 4 Days
Direct
₫8,941,635
Detail:
THC ₫4.158.900 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
HLF ₫693.150 / B/L
CLF ₫392.785 / Cont
CIC ₫2.310.500 / Cont
CMF ₫462.100 / Cont
₫36,968,000 ₫45,909,635 30-04-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #27579 | 22-04-2022 11:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Fri 7 Days
Direct
₫6,099,720
Detail:
THC ₫2.772.600 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
CLF ₫277.260 / Cont
CIC ₫1.155.250 / Cont
HLF ₫693.150 / B/L
CMF ₫277.260 / Cont
₫20,794,500 ₫26,894,220 01-05-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Fri 7 Days
Direct
₫8,941,635
Detail:
THC ₫4.158.900 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
CLF ₫392.785 / Cont
CIC ₫2.310.500 / Cont
HLF ₫693.150 / B/L
CMF ₫462.100 / Cont
₫39,278,500 ₫48,220,135 01-05-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Fri 7 Days
Direct
₫8,941,635
Detail:
THC ₫4.158.900 / Cont
DOF ₫924.200 / B/L
CLF ₫392.785 / Cont
CIC ₫2.310.500 / Cont
HLF ₫693.150 / B/L
CMF ₫462.100 / Cont
₫39,278,500 ₫48,220,135 01-05-2022
Cuong Quoc Logistics
Julia Nguyen (Cuong Quoc Logistics)