Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

See more >>

Cuong Quoc Logistics

Ref #99154 | 16-05-2024 09:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thu/ Sat 21 Days
Direct
₫6,599,838
Detail:
THC ₫3,185,250 / Cont
DOF ₫1,146,690 / B/L
HLF ₫382,230 / B/L
CLF ₫305,784 / Cont
EMF ₫305,784 / Cont
CIC ₫1,274,100 / Cont
₫3,057,840 ₫9,657,678 31-05-2024
Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thu/ Sat 21 Days
Direct
₫9,912,498
Detail:
THC ₫4,968,990 / Cont
DOF ₫1,146,690 / B/L
HLF ₫382,230 / B/L
CLF ₫433,194 / Cont
EMF ₫433,194 / Cont
CIC ₫2,548,200 / Cont
₫3,822,300 ₫13,734,798 31-05-2024
Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thu/ Sat 21 Days
Direct
₫9,912,498
Detail:
THC ₫4,968,990 / Cont
DOF ₫1,146,690 / B/L
HLF ₫382,230 / B/L
CLF ₫433,194 / Cont
EMF ₫433,194 / Cont
CIC ₫2,548,200 / Cont
₫3,822,300 ₫13,734,798 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 38 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #99151 | 16-05-2024 09:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Tue/ Sun 7 Days
Direct
₫8,663,880
Detail:
THC ₫6,370,500 / Cont
BILL ₫1,146,690 / Cont
SEAL ₫254,820 / Cont
AFR ₫891,870 / Cont
₫20,385,600 ₫29,049,480 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 28 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #98245 | 06-05-2024 10:27

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Singapore (SIN)
Hanoi (HAN)
Singapore (SIN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Daily 1 Days
Direct
124,739
₫/kg
₫1,145,565
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫0 / Kg
AWB ₫763,710 / AWB
AMS ₫0 / AWB
Handling ₫381,855 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫1,270,304 18-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 34,418 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Singapore (SIN)
Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Daily 1 Days
Direct
73,825
₫/kg
₫1,145,565
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫0 / Kg
AWB ₫763,710 / AWB
AMS ₫0 / AWB
Handling ₫381,855 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫1,219,390 11-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 698 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #98241 | 06-05-2024 10:04

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Keelung
Ho Chi Minh
Keelung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Sat 4 Days
Direct
Freight cost included
-
₫1,603,791
Handling charge ₫254,570 / Shipment
Warehouse charge ₫585,511 / CBM
D/O ₫763,710 / Set
₫1,603,791 18-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 34,054 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #98127 | 03-05-2024 11:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
20'GP Thu/ Fri 10 Days
Transit
₫4,837,020
Detail:
THC ₫2,545,800 / Cont
BILL ₫1,145,610 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX ₫891,030 / Cont
₫0
Freight cost included
₫4,837,020 15-05-2024
Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
40'GP Thu/ Fri 10 Days
Transit
₫6,109,920
Detail:
THC ₫3,818,700 / Cont
BILL ₫1,145,610 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX ₫891,030 / Cont
₫0
Freight cost included
₫6,109,920 15-05-2024
Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
40'HQ Thu/ Fri 10 Days
Transit
₫6,109,920
Detail:
THC ₫3,818,700 / Cont
BILL ₫1,145,610 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX ₫891,030 / Cont
₫0
Freight cost included
₫6,109,920 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,408 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #98123 | 03-05-2024 11:31

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Malaysia
Ho Chi Minh
Malaysia, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Thu/ Sun 5 Days
Direct
₫6,593,622
Detail:
THC ₫3,182,250 / Cont
DOF ₫1,145,610 / B/L
HLF ₫381,870 / B/L
CLF ₫305,496 / Cont
CIC ₫1,272,900 / Cont
EMF ₫305,496 / Cont
₫1,018,320 ₫7,611,942 15-05-2024
Malaysia
Ho Chi Minh
Malaysia, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Thu/ Sun 5 Days
Direct
₫9,775,872
Detail:
THC ₫4,837,020 / Cont
DOF ₫1,145,610 / B/L
HLF ₫381,870 / B/L
CLF ₫432,786 / Cont
CIC ₫2,545,800 / Cont
EMF ₫432,786 / Cont
₫2,036,640 ₫11,812,512 15-05-2024
Malaysia
Ho Chi Minh
Malaysia, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon/ Thu/ Sun 5 Days
Direct
₫9,775,872
Detail:
THC ₫4,837,020 / Cont
DOF ₫1,145,610 / B/L
HLF ₫381,870 / B/L
CLF ₫432,786 / Cont
CIC ₫2,545,800 / Cont
EMF ₫432,786 / Cont
₫2,036,640 ₫11,812,512 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 108 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #98119 | 03-05-2024 11:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫6,288,126
Detail:
THC ₫3,182,250 / Cont
HLF ₫381,870 / B/L
DOF ₫1,145,610 / B/L
CLF ₫305,496 / Cont
CIC ₫1,272,900 / Cont
₫2,545,800 ₫8,833,926 15-05-2024
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫9,343,086
Detail:
THC ₫4,837,020 / Cont
HLF ₫381,870 / B/L
DOF ₫1,145,610 / B/L
CLF ₫432,786 / Cont
CIC ₫2,545,800 / Cont
₫5,091,600 ₫14,434,686 15-05-2024
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫9,343,086
Detail:
THC ₫4,837,020 / Cont
HLF ₫381,870 / B/L
DOF ₫1,145,610 / B/L
CLF ₫432,786 / Cont
CIC ₫2,545,800 / Cont
₫5,091,600 ₫14,434,686 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 116 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #97839 | 25-04-2024 09:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Incheon
Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Wed/ Sat 10 Days
Direct
₫6,601,392
Detail:
THC ₫3,186,000 / Cont
DOF ₫1,146,960 / B/L
HLF ₫382,320 / B/L
CLF ₫305,856 / Cont
CIC ₫1,274,400 / Cont
EMF ₫305,856 / Cont
₫5,352,480 ₫11,953,872 30-04-2024
Incheon
Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Wed/ Sat 10 Days
Direct
₫9,787,392
Detail:
THC ₫4,842,720 / Cont
DOF ₫1,146,960 / B/L
HLF ₫382,320 / B/L
CLF ₫433,296 / Cont
CIC ₫2,548,800 / Cont
EMF ₫433,296 / Cont
₫10,704,960 ₫20,492,352 30-04-2024
Incheon
Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Wed/ Sat 10 Days
Direct
₫9,787,392
Detail:
THC ₫4,842,720 / Cont
DOF ₫1,146,960 / B/L
HLF ₫382,320 / B/L
CLF ₫433,296 / Cont
CIC ₫2,548,800 / Cont
EMF ₫433,296 / Cont
₫10,704,960 ₫20,492,352 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,102 Viewed

Cuong Quoc Logistics

Ref #97837 | 25-04-2024 09:22

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Fri 5 Days
Direct
₫6,601,392
Detail:
THC ₫3,186,000 / Cont
DOF ₫1,146,960 / B/L
HLF ₫382,320 / B/L
CLF ₫305,856 / Cont
CIC ₫1,274,400 / Cont
EMF ₫305,856 / Cont
₫0
Freight cost included
₫6,601,392 30-04-2024
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Fri 5 Days
Direct
₫9,787,392
Detail:
THC ₫4,842,720 / Cont
DOF ₫1,146,960 / B/L
HLF ₫382,320 / B/L
CLF ₫433,296 / Cont
CIC ₫2,548,800 / Cont
EMF ₫433,296 / Cont
₫0
Freight cost included
₫9,787,392 30-04-2024
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Fri 5 Days
Direct
₫9,787,392
Detail:
THC ₫4,842,720 / Cont
DOF ₫1,146,960 / B/L
HLF ₫382,320 / B/L
CLF ₫433,296 / Cont
CIC ₫2,548,800 / Cont
EMF ₫433,296 / Cont
₫0
Freight cost included
₫9,787,392 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,088 Viewed