Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

See more >>

Cuong Quoc Logistics

Ref #89538 | 28-11-2023 14:18

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shunde
Hai Phong
Shunde, Shunde, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Wed/ Fri/ Sun 2 Days
Direct
₫-732,300
/cbm
-
₫1,293,730
D/O ₫732,300 / Set
CFS ₫561,430 / CBM
₫561,430 15-12-2023
 • Comment
 • Share

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Zhongshan(Laohutan Jiedao)
Ho Chi Minh
Zhongshan(Laohutan Jiedao), Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Tue 3 Days
Direct
Freight cost included
-
₫1,293,730
D/O ₫732,300 / Set
CFS ₫561,430 / CBM
₫1,293,730 16-12-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #89536 | 28-11-2023 14:09

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shenzhen
Da Nang
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Tue 3 Days
Direct
₫-244,100
/cbm
-
₫732,300
D/O ₫732,300 / Set
CFS ₫0 / CBM
₫488,200 15-12-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #89438 | 25-11-2023 09:19

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon 9 Days
Direct
₫6,153,840
Detail:
DOF ₫1,098,900 / B/L
HLF ₫366,300 / B/L
THC ₫3,052,500 / Cont
CIC ₫1,343,100 / Cont
CLF ₫293,040 / Cont
₫13,431,000 ₫19,584,840 02-12-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon 9 Days
Direct
₫9,084,240
Detail:
DOF ₫1,098,900 / B/L
HLF ₫366,300 / B/L
THC ₫4,517,700 / Cont
CIC ₫2,686,200 / Cont
CLF ₫415,140 / Cont
₫12,820,500 ₫21,904,740 02-12-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon 9 Days
Direct
₫9,084,240
Detail:
DOF ₫1,098,900 / B/L
HLF ₫366,300 / B/L
THC ₫4,517,700 / Cont
CIC ₫2,686,200 / Cont
CLF ₫415,140 / Cont
₫12,820,500 ₫21,904,740 02-12-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #89436 | 25-11-2023 09:15

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Ahmedabad (AMD)
Hanoi (HAN)
Ahmedabad, Gujarat, India (AMD)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Daily 1 Days
Direct
₫73,260
/kg
₫732,600
Detail:
DOF ₫732,600 / Shipment
₫805,860 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #88982 | 15-11-2023 11:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Istanbul
Ho Chi Minh
Istanbul, Istanbul, Turkey
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thu 35 Days
Transit
₫6,429,480
Detail:
THC ₫3,067,500 / Cont
DOF ₫1,104,300 / B/L
HLF ₫736,200 / B/L
DCIC ₫1,227,000 / Cont
DCLF ₫294,480 / Cont
₫1,227,000 ₫7,656,480 25-11-2023
Istanbul
Ho Chi Minh
Istanbul, Istanbul, Turkey
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thu 35 Days
Transit
₫9,374,280
Detail:
THC ₫4,662,600 / Cont
DOF ₫1,104,300 / B/L
HLF ₫736,200 / B/L
DCIC ₫2,454,000 / Cont
DCLF ₫417,180 / Cont
₫1,227,000 ₫10,601,280 25-11-2023
Istanbul
Ho Chi Minh
Istanbul, Istanbul, Turkey
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thu 35 Days
Transit
₫9,374,280
Detail:
THC ₫4,662,600 / Cont
DOF ₫1,104,300 / B/L
HLF ₫736,200 / B/L
DCIC ₫2,454,000 / Cont
DCLF ₫417,180 / Cont
₫1,227,000 ₫10,601,280 25-11-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #88981 | 15-11-2023 11:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Sat 2 Days
Direct
₫1,227,000
Detail:
BILL ₫981,600 / B/L
SEAL ₫245,400 / Cont
₫1,963,200 ₫3,190,200 25-11-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Sat 2 Days
Direct
₫1,227,000
Detail:
BILL ₫981,600 / B/L
SEAL ₫245,400 / Cont
₫3,558,300 ₫4,785,300 25-11-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Sat 2 Days
Direct
₫1,227,000
Detail:
BILL ₫981,600 / B/L
SEAL ₫245,400 / Cont
₫3,558,300 ₫4,785,300 25-11-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #88980 | 15-11-2023 11:09

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Mon 22 Days
Transit
₫4,417,200
Detail:
THC ₫3,067,500 / Cont
BILL ₫1,104,300 / Cont
SEAL ₫245,400 / Cont
₫7,852,800 ₫12,270,000 30-11-2023
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Mon 22 Days
Transit
₫6,012,300
Detail:
THC ₫4,662,600 / Cont
BILL ₫1,104,300 / Cont
SEAL ₫245,400 / Cont
₫15,705,600 ₫21,717,900 30-11-2023
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Mon 22 Days
Transit
₫6,012,300
Detail:
THC ₫4,662,600 / Cont
BILL ₫1,104,300 / Cont
SEAL ₫245,400 / Cont
₫15,705,600 ₫21,717,900 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #88807 | 10-11-2023 15:13

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Nanning (NNG)
Hanoi (HAN)
Nanning, Guangxi, China (NNG)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Wed/ Sun 1 Days
Direct
₫98,160
/kg
₫736,200
Detail:
DOF ₫736,200 / Kg
₫834,360 18-11-2023
 • Comment
 • Share

Cuong Quoc Logistics

Ref #88804 | 10-11-2023 15:10

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Nanning (NNG)
Ho Chi Minh (SGN)
Nanning, Guangxi, China (NNG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Wed/ Sun 1 Days
Direct
₫98,160
/kg
₫736,200
Detail:
Handling ₫736,200 / Shipment
₫834,360 18-11-2023
 • Comment
 • Share