Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

See more >>

Cuong Quoc Logistics

Ref #55434 | 18-11-2022 11:53

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Wed/ Fri/ Sat 6 Days
Direct
Freight cost included
-
₫745,740
D/O ₫745,740 / Set
₫745,740 30-11-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #55182 | 17-11-2022 10:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thu 6 Days
Direct
₫8,878,947
Detail:
THC ₫4,476,780 / Cont
DOF ₫994,840 / Cont
HLF ₫497,420 / Cont
CLF ₫422,807 / Cont
CIC ₫2,487,100 / Cont
₫4,974,200 ₫13,853,147 30-11-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thu 6 Days
Direct
₫8,878,947
Detail:
THC ₫4,476,780 / Cont
DOF ₫994,840 / Cont
HLF ₫497,420 / Cont
CLF ₫422,807 / Cont
CIC ₫2,487,100 / Cont
₫4,974,200 ₫13,853,147 30-11-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #50166 | 20-10-2022 09:27

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Wed/ Fri/ Sun 6 Days
Direct
Freight cost included
-
₫612,000
DOF ₫612,000 / Set
₫612,000 31-10-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #49824 | 17-10-2022 15:39

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Wed 3 Days
Direct
₫6,275,940
Detail:
THC ₫3,052,500 / Cont
DOF ₫976,800 / Cont
HLF ₫732,600 / Cont
DCLF ₫293,040 / Cont
DCIC ₫1,221,000 / Cont
₫3,418,800 ₫9,694,740 31-10-2022
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Wed 3 Days
Direct
₫8,962,140
Detail:
THC ₫4,395,600 / Cont
DOF ₫976,800 / Cont
HLF ₫732,600 / Cont
DCLF ₫415,140 / Cont
DCIC ₫2,442,000 / Cont
₫5,616,600 ₫14,578,740 31-10-2022
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Wed 3 Days
Direct
₫8,962,140
Detail:
THC ₫4,395,600 / Cont
DOF ₫976,800 / Cont
HLF ₫732,600 / Cont
DCLF ₫415,140 / Cont
DCIC ₫2,442,000 / Cont
₫5,616,600 ₫14,578,740 31-10-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #49821 | 17-10-2022 15:32

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Mon 3 Days
Direct
₫122,100
/cbm
-
₫2,271,060
Handling charge ₫732,600 / Shipment
D/O ₫732,600 / Set
DCFS ₫488,400 / CBM
DTHC ₫195,360 / CBM
DCIC ₫122,100 / CBM
₫2,393,160 31-10-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #40182 | 18-08-2022 14:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Tue 7 Days
Direct
₫6,214,560
Detail:
THC ₫2,824,800 / Cont
DOF ₫941,600 / B/L
HLF ₫706,200 / B/L
CIC ₫1,177,000 / Cont
CLF ₫282,480 / Cont
EMF ₫282,480 / Cont
₫3,531,000 ₫9,745,560 31-08-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Tue 7 Days
Direct
₫9,039,360
Detail:
THC ₫4,237,200 / Cont
DOF ₫941,600 / B/L
HLF ₫706,200 / B/L
CIC ₫2,354,000 / Cont
CLF ₫400,180 / Cont
EMF ₫400,180 / Cont
₫4,472,600 ₫13,511,960 31-08-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Tue 7 Days
Direct
₫9,039,360
Detail:
THC ₫4,237,200 / Cont
DOF ₫941,600 / B/L
HLF ₫706,200 / B/L
CIC ₫2,354,000 / Cont
CLF ₫400,180 / Cont
EMF ₫400,180 / Cont
₫4,472,600 ₫13,511,960 31-08-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #39319 | 10-08-2022 14:10

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Wed/ Fri/ Sat 7 Days
Direct
Freight cost included
-
₫1,905,930
DOF ₫705,900 / CBM
HLF ₫470,600 / CBM
DCFS ₫470,600 / CBM
DTHC ₫188,240 / CBM
DCIC ₫70,590 / CBM
₫1,905,930 31-08-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #37169 | 21-07-2022 15:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon 6 Days
Direct
₫6,219,840
Detail:
THC ₫2,827,200 / Cont
DOF ₫942,400 / B/L
HLF ₫706,800 / B/L
DCIC ₫1,178,000 / Cont
EMF ₫282,720 / Cont
CLF ₫282,720 / Cont
₫10,130,800 ₫16,350,640 31-07-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon 6 Days
Direct
₫9,047,040
Detail:
THC ₫4,240,800 / Cont
DOF ₫942,400 / B/L
HLF ₫706,800 / B/L
DCIC ₫2,356,000 / Cont
EMF ₫400,520 / Cont
CLF ₫400,520 / Cont
₫20,026,000 ₫29,073,040 31-07-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon 6 Days
Direct
₫9,047,040
Detail:
THC ₫4,240,800 / Cont
DOF ₫942,400 / B/L
HLF ₫706,800 / B/L
DCIC ₫2,356,000 / Cont
EMF ₫400,520 / Cont
CLF ₫400,520 / Cont
₫20,026,000 ₫29,073,040 31-07-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #35974 | 13-07-2022 14:05

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thu 7 Days
Direct
₫6,211,920
Detail:
THC ₫2,823,600 / Cont
DOF ₫941,200 / B/L
HLF ₫705,900 / B/L
CIC ₫1,176,500 / Cont
CLF ₫282,360 / Cont
EMF ₫282,360 / Cont
₫13,176,800 ₫19,388,720 24-07-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thu 7 Days
Direct
₫9,035,520
Detail:
THC ₫4,235,400 / Cont
DOF ₫941,200 / B/L
HLF ₫705,900 / B/L
CIC ₫2,353,000 / Cont
CLF ₫400,010 / Cont
EMF ₫400,010 / Cont
₫23,765,300 ₫32,800,820 24-07-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thu 7 Days
Direct
₫9,035,520
Detail:
THC ₫4,235,400 / Cont
DOF ₫941,200 / B/L
HLF ₫705,900 / B/L
CIC ₫2,353,000 / Cont
CLF ₫400,010 / Cont
EMF ₫400,010 / Cont
₫23,765,300 ₫32,800,820 24-07-2022

Cuong Quoc Logistics

Ref #35262 | 07-07-2022 10:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Sat 3 Days
Direct
₫6,209,280
Detail:
THC ₫2,822,400 / Cont
DOF ₫940,800 / Cont
HLF ₫705,600 / Cont
CLF ₫282,240 / Cont
CIC ₫1,176,000 / Cont
EMF ₫282,240 / Cont
₫10,584,000 ₫16,793,280 15-07-2022
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Sat 3 Days
Direct
₫9,031,680
Detail:
THC ₫4,233,600 / Cont
DOF ₫940,800 / Cont
HLF ₫705,600 / Cont
CLF ₫399,840 / Cont
CIC ₫2,352,000 / Cont
EMF ₫399,840 / Cont
₫19,992,000 ₫29,023,680 15-07-2022
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Sat 3 Days
Direct
₫9,031,680
Detail:
THC ₫4,233,600 / Cont
DOF ₫940,800 / Cont
HLF ₫705,600 / Cont
CLF ₫399,840 / Cont
CIC ₫2,352,000 / Cont
EMF ₫399,840 / Cont
₫19,992,000 ₫29,023,680 15-07-2022
Cuong Quoc Logistics
Julia Nguyen (Cuong Quoc Logistics)