INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms Ngoc Chau

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms Ngoc Chau

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CHUYÊN CƯỚC TÀU BIỂN ĐI USA, EU, ASIA, AUSTRALIA

Xem thêm >>
  • 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1
  • +84 908703794
  • http://interlink.com.vn/vi/

INTERLINK JSC

2021-01-19 14:43

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4447
Ngày đăng: 19-01-2021
Dịch vụ: Khác

20c8dbc23ff0cfae96e1.jpg

Hiệu lực đến: 31-03-2021

INTERLINK JSC

2021-04-14 13:25

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #9106
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
5 Ngày
Đi thẳng
240.000 1.128.000
Chi tiết
THC 192.000 VNĐ / CBM
CFS 240.000 VNĐ / CBM
Bill fee 480.000 VNĐ / Set
EBS 144.000 VNĐ / CBM
LSS 72.000 VNĐ / CBM
1.368.000 30-04-2021

INTERLINK JSC

2021-04-14 13:24

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #9105
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
5 Ngày
Đi thẳng
240.000 1.128.000
Chi tiết
THC 192.000 VNĐ / CBM
CFS 240.000 VNĐ / CBM
Bill fee 480.000 VNĐ / Set
EBS 144.000 VNĐ / CBM
LSS 72.000 VNĐ / CBM
1.368.000 30-04-2021

INTERLINK JSC

2021-04-14 13:23

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #9104
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Hàng thường
2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.128.000
Chi tiết
THC 192.000 VNĐ / CBM
CFS 240.000 VNĐ / CBM
Bill fee 480.000 VNĐ / Set
EBS 144.000 VNĐ / CBM
LSS 72.000 VNĐ / CBM
1.128.000 30-04-2021