Little Duck Logistics
Little Duck Logistics

Little Duck Logistics

Người liên hệ: Mr Văn Hiệp Hứa

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Little Duck Logistics

2021-01-13 14:17

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 15 Ngày
Đi thẳng
4.400.400
Chi tiết
Thc 2.779.200 VNĐ / Cont
Bill 926.400 VNĐ / B/L
Telex 694.800 VNĐ / Cont
46.320.000 50.720.400 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 15 Ngày
Đi thẳng
5.558.400
Chi tiết
Thc 3.937.200 VNĐ / Cont
Bill 926.400 VNĐ / B/L
Telex 694.800 VNĐ / Cont
62.532.000 68.090.400 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 15 Ngày
Đi thẳng
5.558.400
Chi tiết
Thc 3.937.200 VNĐ / Cont
Bill 926.400 VNĐ / B/L
Telex 694.800 VNĐ / Cont
625.320.000 630.878.400 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
45'HQ Thứ 3/ Thứ 6 15 Ngày
Đi thẳng
5.558.400
Chi tiết
Thc 3.937.200 VNĐ / Cont
Bill 926.400 VNĐ / B/L
Telex 694.800 VNĐ / Cont
625.320.000 630.878.400 31-01-2021

Little Duck Logistics

2021-01-13 13:58

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4401
Ngày đăng: 13-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 46.320.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 15 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Tight space

Little Duck Logistics

2021-01-13 13:56

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4400
Ngày đăng: 13-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 62.532.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 15 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Tight space