BSL Logistics

BSL Logistics

Người liên hệ: Ms Tĩnh Hồ

Chức vụ: nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 1/11/76 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • +84 0909040298
  • https://phaata.com/