BSL Logistics

BSL Logistics

Người liên hệ: Ms Tĩnh Hồ

Chức vụ: nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

BSL Logistics

2021-03-31 09:11

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4846
Ngày đăng: 31-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 21.922.200 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 11-04-2021
T/T: 10 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Gía cước chưa local charges ở HCM: DO+HDL: 55$, THC: 180$, CIC: 100$, CLN: 15$
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-03-31