Marble worldwide co.,ltd

Marble worldwide co.,ltd

Người liên hệ: Ms Duong Jenny

Chức vụ: QUẢN LÝ CHI NHÁNH

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Marble worldwide co.,ltd

2021-03-16 09:59

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #8264
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
/ 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
916.500
Chi tiết
THC 164.500 VNĐ / CBM
AMS 0 VNĐ / Set
CFS 164.500 VNĐ / CBM
Bill fee 587.500 VNĐ / Set
Fuel surcharge 0 VNĐ / CBM
117.500
DDC 0 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 0 VNĐ / Set
GRI 117.500 VNĐ / CBM
1.034.000 31-03-2021
Ghi chú:
tỉ giá áp dụng là tỉ giá ngân hàng VIETCOMBANK ngày thanh toán

Marble worldwide co.,ltd

2021-03-16 09:58

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #8263
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
/ 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
916.500
Chi tiết
THC 164.500 VNĐ / CBM
AMS 0 VNĐ / Set
CFS 164.500 VNĐ / CBM
Bill fee 587.500 VNĐ / Set
Fuel surcharge 0 VNĐ / CBM
117.500
DDC 0 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 0 VNĐ / Set
GRI 117.500 VNĐ / CBM
1.034.000 31-03-2021
Ghi chú:
tỉ giá áp dụng là tỉ giá ngân hàng VIETCOMBANK ngày thanh toán

Marble worldwide co.,ltd

2021-03-16 10:00

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #8249
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
/ 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
681.500
Chi tiết
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 164.500 VNĐ / CBM
Bill fee 235.000 VNĐ / Set
GRI 117.500 VNĐ / CBM
681.500 31-03-2021