Viva Cargo

Viva Cargo

Người liên hệ: Ms Khanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Viva Cargo

2021-04-07 13:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4943
Ngày đăng: 07-04-2021
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
Nơi đến: San Francisco, California, United States (SFO)
Cước: 136.644 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 11-04-2021
T/T: 8 Ngày
ETD: 10/04/2021
Ghi chú:
5.9 ALL IN / +1000KGS

Viva Cargo

2021-04-01 14:20

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG KHÔNG Ref #8609
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Seoul, South Korea(ICN)
Tan Son Nhat International Airport
Incheon International Airport
Thứ 7 1 Ngày
Đi thẳng
9.669.300 10.654
Chi tiết
FSC 8.338 VNĐ / Shipment
SCC 2.316 VNĐ / Shipment
9.679.954 03-04-2021
Ghi chú:
PLS CONTACT 0382949911 TO CHECK CASE BY CASE

Viva Cargo

2021-04-01 14:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4867
Ngày đăng: 01-04-2021
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 50.952 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 03-04-2021
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
2.2 all in mức +500 /+1000