HML Supply Chain JSC

HML Supply Chain JSC

Contact person: Ms. Vân Anh Nguyễn Thị

Pos:

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

HML Supply Chain JSC

Contact person: Ms. Vân Anh Nguyễn Thị

Pos:

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

  • Tầng 5b, tòa HL, ngõ 82 Duy Tân, Hà Nội
  • +84 0332467961
  • https://phaata.com/

HML Supply Chain JSC

13-05-2022 17:21

country
PROMOTE TUYẾN NHẬP CHÂU ÂU - VIỆT NAM

HML SUPPLY CHAIN JSC

Bên em đang có cước tốt tuyến nhập Châu Âu - Việt Nam bằng đường biển hàng cont 20/40HC 

Khách hàng cần check cước tuyến nào thì nhắn cho em nhé a

SDT/Zalo/wechat: 0332467961

HML Supply Chain JSC

Ref #29480 | 06-05-2022 11:22

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
General Cargo
Daily 6 Days
Direct
₫115,750
-
₫1,296,400
DDC ₫115.750 / CBM
D/O ₫578.750 / Set
THC ₫185.200 / CBM
CFS ₫416.700 / CBM
₫1,412,150 31-05-2022

HML Supply Chain JSC

Ref #29396 | 05-05-2022 16:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Daily 25 Days
Transit
₫7,176,500
Detail:
THC ₫4.167.000 / Cont
BILL ₫926.000 / Cont
SEAL ₫231.500 / Cont
AMS ₫926.000 / Cont
Telex ₫926.000 / Cont
₫238,445,000 ₫245,621,500 31-05-2022

HML Supply Chain JSC

Ref #26140 | 05-04-2022 08:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Daily 30 Days
Transit
₫7,133,100
Detail:
THC ₫4.141.800 / Cont
BILL ₫920.400 / Cont
SEAL ₫230.100 / Cont
telex bill ₫920.400 / Cont
AMS ₫920.400 / Cont
₫287,625,000 ₫294,758,100 30-04-2022

HML Supply Chain JSC

Ref #23869 | 11-03-2022 09:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Daily 30 Days
Transit
₫7,130,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
telex bill ₫920.000 / Cont
AMS ₫920.000 / Cont
₫310,500,000 ₫317,630,000 31-03-2022

HML Supply Chain JSC

Ref #16786 | 13-11-2021 10:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Vancouver
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Daily 25 Days
Transit
₫7,741,800
Detail:
THC ₫4.098.600 / Cont
BILL ₫910.800 / Cont
SEAL ₫910.800 / Cont
telex bill ₫910.800 / Cont
ACI ₫910.800 / Cont
₫261,855,000 ₫269,596,800 23-11-2021

HML Supply Chain JSC

Ref #14505 | 21-09-2021 14:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Laem Chabang
Hai Phong
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫3,847,200
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
DO fee ₫916.000 / B/L
Cleaning fee ₫183.200 / Cont
₫12,595,000 ₫16,442,200 31-10-2021
Laem Chabang
Hai Phong
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Daily 7 Days
Direct
₫5,381,500
Detail:
THC ₫4.122.000 / Cont
DO fee ₫916.000 / B/L
Cleaning fee ₫343.500 / Cont
₫15,572,000 ₫20,953,500 31-10-2021
Laem Chabang
Hai Phong
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫5,381,500
Detail:
THC ₫4.122.000 / Cont
DO fee ₫916.000 / B/L
Cleaning fee ₫343.500 / Cont
₫15,572,000 ₫20,953,500 31-10-2021

HML Supply Chain JSC

Ref #14504 | 21-09-2021 14:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Lat Krabang
Hai Phong
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫1,099,200
Detail:
DO fee ₫916.000 / B/L
Cleaning fee ₫183.200 / Cont
₫15,572,000 ₫16,671,200 31-10-2021
Lat Krabang
Hai Phong
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫1,259,500
Detail:
DO fee ₫916.000 / B/L
Cleaning fee ₫343.500 / Cont
₫22,442,000 ₫23,701,500 31-10-2021

HML Supply Chain JSC

Ref #14202 | 14-09-2021 11:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Montreal
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
20'GP Daily 39 Days
Transit
₫4,809,000
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
BILL ₫916.000 / B/L
SEAL ₫229.000 / Cont
ACI ₫916.000 / B/L
₫343,500,000 ₫348,309,000 30-09-2021

HML Supply Chain JSC

Ref #14201 | 14-09-2021 11:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
20'GP Daily 38 Days
Transit
₫4,809,000
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
BILL ₫916.000 / Cont
SEAL ₫229.000 / Cont
ACI ₫916.000 / Cont
₫343,500,000 ₫348,309,000 30-09-2021
HML Supply Chain JSC
Vân Anh Nguyễn Thị (HML Supply Chain JSC)