HML Supply Chain JSC

HML Supply Chain JSC

Người liên hệ: Ms. Vân Anh Nguyễn Thị

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

HML Supply Chain JSC

Người liên hệ: Ms. Vân Anh Nguyễn Thị

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • Tầng 5b, tòa HL, ngõ 82 Duy Tân, Hà Nội
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/