Ethan Nguyen  - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

Người liên hệ: Mr Việt Đức Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

Người liên hệ: Mr Việt Đức Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SCT Logistics một trong số forwarder đứng đầu thị trường việt nam với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ,đã và đang cup cấp dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu sang nhiều thị trường và đặ...

Xem thêm >>
  • 31A-31-31B Truong Son Street, Ward 04, Tan Binh Dist
  • +84 933948579
  • https://professionalshippingservice.business.site/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 31A-31-31B Truong Son Street, Ward 04, Tan Binh Dist
  • +84 933948579
  • https://professionalshippingservice.business.site/