Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Thu Nancy

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Thu Nancy

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Vestal Shipping chuyên cung cấp các dịch vụ: - Vận chuyển hàng LCL: chuyên tuyến HCM đi Trung Đông (có cont direct HCM đi Colombo hàng tuần) - Vận chuyển hàng FCL - Vận chuyển đường hàng không - Vận chuyể...

Xem thêm >>

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #21459 | 14-02-2022 10:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
4.680.150₫
Chi tiết
THC 2.739.600₫ / Cont
BILL 1.027.350₫ / B/L
SEAL 228.300₫ / Cont
Telex Release (if any) 684.900₫ / B/L
77.622.000₫ 82.302.150₫ 25-03-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
6.049.950₫
Chi tiết
THC 4.109.400₫ / Cont
BILL 1.027.350₫ / B/L
SEAL 228.300₫ / Cont
Telex Release (if any) 684.900₫ / B/L
132.414.000₫ 138.463.950₫ 25-03-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
5.935.800₫
Chi tiết
THC 4.109.400₫ / Cont
BILL 913.200₫ / B/L
SEAL 228.300₫ / Cont
Telex Release (if any) 684.900₫ / B/L
132.414.000₫ 138.349.800₫ 25-03-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20137 | 14-01-2022 11:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
3.927.000₫
Chi tiết
BILL 924.000₫ / B/L
SEAL 231.000₫ / Cont
THC 2.772.000₫ / Cont
71.679.300₫ 75.606.300₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.313.000₫
Chi tiết
BILL 924.000₫ / B/L
SEAL 231.000₫ / Cont
THC 4.158.000₫ / Cont
132.732.600₫ 138.045.600₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.313.000₫
Chi tiết
BILL 924.000₫ / B/L
SEAL 231.000₫ / Cont
THC 4.158.000₫ / Cont
132.732.600₫ 138.045.600₫ 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20140 | 14-01-2022 11:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
3.927.000₫
Chi tiết
THC 2.772.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / Cont
SEAL 231.000₫ / Cont
83.160.000₫ 87.087.000₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
5.313.000₫
Chi tiết
THC 4.158.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / Cont
SEAL 231.000₫ / Cont
129.360.000₫ 134.673.000₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
5.313.000₫
Chi tiết
THC 4.158.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / Cont
SEAL 231.000₫ / Cont
129.360.000₫ 134.673.000₫ 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20141 | 14-01-2022 11:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
3.927.000₫
Chi tiết
THC 2.772.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / Cont
SEAL 231.000₫ / Cont
101.016.300₫ 104.943.300₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
5.313.000₫
Chi tiết
THC 4.158.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / Cont
SEAL 231.000₫ / Cont
183.321.600₫ 188.634.600₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
5.313.000₫
Chi tiết
THC 4.158.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / Cont
SEAL 231.000₫ / Cont
183.321.600₫ 188.634.600₫ 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20142 | 14-01-2022 11:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 18 Ngày
Chuyển tải
3.927.000₫
Chi tiết
THC 2.772.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / B/L
SEAL 231.000₫ / Cont
85.470.000₫ 89.397.000₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 18 Ngày
Chuyển tải
5.313.000₫
Chi tiết
THC 4.158.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / B/L
SEAL 231.000₫ / Cont
150.150.000₫ 155.463.000₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 18 Ngày
Chuyển tải
5.313.000₫
Chi tiết
THC 4.158.000₫ / Cont
BILL 924.000₫ / B/L
SEAL 231.000₫ / Cont
150.150.000₫ 155.463.000₫ 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #7831 | 18-01-2022 11:02

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 183.321.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2022
T/T: 10 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Direct service.

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #7830 | 18-01-2022 11:01

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chittagong, Chittagong, Bangladesh
Cước: 132.732.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2022
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Mobile/Zalo: 0795 311 392
Vestal Shipping Service Co.,Ltd
Thu Nancy (Vestal Shipping Service Co.,Ltd)