Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms Thu Nancy

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms Thu Nancy

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Vestal Shipping chuyên cung cấp các dịch vụ: - Vận chuyển hàng LCL: chuyên tuyến HCM đi Trung Đông (có cont direct HCM đi Colombo hàng tuần) - Vận chuyển hàng FCL - Vận chuyển đường hàng không - Vận chuyể...

Xem thêm >>
  • Room 503, Hai Minh Building, Km 105 Nguyen Binh Khiem Str, Hai An Dist, Hai Phong City, Vietnam
  • +84 0795311392
  • http://www.vestalshipping.com/

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20137 | 14-01-2022 11:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
3.927.000
Chi tiết
BILL 924.000 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
71.679.300 75.606.300 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.313.000
Chi tiết
BILL 924.000 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
132.732.600 138.045.600 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.313.000
Chi tiết
BILL 924.000 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
132.732.600 138.045.600 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20140 | 14-01-2022 11:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
3.927.000
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
83.160.000 87.087.000 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
5.313.000
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
129.360.000 134.673.000 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 9 Ngày
Chuyển tải
5.313.000
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
129.360.000 134.673.000 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20141 | 14-01-2022 11:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
3.927.000
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
101.016.300 104.943.300 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
5.313.000
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
183.321.600 188.634.600 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
5.313.000
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
183.321.600 188.634.600 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #20142 | 14-01-2022 11:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 18 Ngày
Chuyển tải
3.927.000
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
85.470.000 89.397.000 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 18 Ngày
Chuyển tải
5.313.000
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
150.150.000 155.463.000 31-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 18 Ngày
Chuyển tải
5.313.000
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
150.150.000 155.463.000 31-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #7831 | 18-01-2022 11:02

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 183.321.600 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2022
T/T: 10 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Direct service.

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #7830 | 18-01-2022 11:01

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chittagong, Chittagong, Bangladesh
Cước: 132.732.600 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2022
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Mobile/Zalo: 0795 311 392

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #19028 | 29-12-2021 10:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 5 13 Ngày
Đi thẳng
4.735.500
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
85.470.000 90.205.500 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 5 13 Ngày
Đi thẳng
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
152.460.000 158.581.500 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 5 13 Ngày
Đi thẳng
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
152.460.000 158.581.500 15-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #19312 | 04-01-2022 09:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
4.735.500
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
105.867.300 110.602.800 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
192.561.600 198.683.100 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
192.561.600 198.683.100 15-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #19313 | 04-01-2022 09:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
4.735.500
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
73.920.000 78.655.500 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 5/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
120.120.000 126.241.500 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 5/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
120.120.000 126.241.500 15-01-2022

Vestal Shipping Service Co.,Ltd

Ref #19314 | 04-01-2022 10:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 20 Ngày
Chuyển tải
4.735.500
Chi tiết
THC 2.772.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
91.545.300 96.280.800 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Thứ 5/ Thứ 7 20 Ngày
Chuyển tải
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
162.300.600 168.422.100 15-01-2022
Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Thứ 5/ Thứ 7 20 Ngày
Chuyển tải
6.121.500
Chi tiết
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 1.039.500 VNĐ / B/L
SEAL 231.000 VNĐ / Cont
Telex Release (if any) 693.000 VNĐ / B/L
162.300.600 168.422.100 15-01-2022