PERFECT LINK CO.,LTD

PERFECT LINK CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jan Phan

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PERFECT LINK CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jan Phan

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

OUR SCOPE SERVICE: Sea freight | Air Freight | Customs broker | Inland service | Express Service | Warehouse | Consolidator to worldwide | Project handling| Agency service.

Xem thêm >>
 • SABAY Building, 11A Hong Ha, Ward 2, Tan Binh Dist, Hochiminh City, Vietnam
 • +84 971945918
 • www.perfectlink.vn

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15467 | 19-09-2023 09:09

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 936.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Promotion direct service box to Chi, Via LAX
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15460 | 18-09-2023 09:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 960.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Promotion direct service box
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15435 | 13-09-2023 14:24

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -4.619.850₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 21-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Promotion 1 CONT -1 BILL
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15434 | 13-09-2023 14:23

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -4.133.550₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Promotion 1 CONT -1 BILL
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15410 | 12-09-2023 09:55

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Atlanta, Fulton, Georgia, United States
Cước: 1.440.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 29-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Promotion
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15395 | 11-09-2023 10:46

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 960.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú: Promotion
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15393 | 11-09-2023 09:38

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 960.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Promotion direct service box
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
960.000₫
/cbm
1.128.000₫
Chi tiết
THC 216.000₫
AMS 240.000₫
CFS 192.000₫
BILL 480.000₫ / Set
744.000₫
DDC 744.000₫ / CBM
2.832.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15386 | 09-09-2023 17:25

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -6.808.200₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 14-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú: Promotion 1 CONT -1 BILL
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PERFECT LINK CO.,LTD

Ref #15381 | 08-09-2023 15:24

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, United States
Cước: 1.512.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 14-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú: Promotion
 • Bình luận
 • Chia sẻ
PERFECT LINK CO.,LTD
Jan Phan (PERFECT LINK CO.,LTD)