CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Người liên hệ: Ms. Linh Wendy

Chức vụ: Sales department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Người liên hệ: Ms. Linh Wendy

Chức vụ: Sales department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #22468 | 25-02-2022 12:03

country

Dịch vụ vận chuyển | New York - Hai Phong | United States-Vietnam (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

New York
Hai Phong
New York, New York, New York, United States
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 7/ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
2.175.500
₫/cbm
-
1.282.400₫
D/O 572.500₫ / Set
CFS 366.400₫ / CBM
THC 114.500₫ / CBM
CIC 68.700₫ / CBM
LSS 160.300₫ / CBM
3.457.900₫ 15-03-2022
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 83.221 Lượt xem