NEW ISLAND CO.,LTD

NEW ISLAND CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Trung Nguyễn

Chức vụ: nhân viên Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

NEW ISLAND CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Trung Nguyễn

Chức vụ: nhân viên Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 1489 Nguyễn Văn Linh
  • +84 0938706468
  • https://phaata.com/100000000001421

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 1489 Nguyễn Văn Linh
  • +84 0938706468
  • https://phaata.com/100000000001421