NEW ISLAND CO.,LTD

NEW ISLAND CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Trung Nguyễn

Chức vụ: nhân viên Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

NEW ISLAND CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Trung Nguyễn

Chức vụ: nhân viên Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 1489 Nguyễn Văn Linh
  • +84 0938706468
  • https://phaata.com/100000000001421

NEW ISLAND CO.,LTD

13-10-2021 14:54

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 13 Ngày
Chuyển tải
3.846.102
Chi tiết
THC 2.730.960 VNĐ / Cont
BILL 910.320 VNĐ / Cont
SEAL 204.822 VNĐ / Cont
90.349.260 94.195.362 31-10-2021

NEW ISLAND CO.,LTD

13-10-2021 13:27

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 13 Oct 2021