Uni-Global Logistics Hà Nội

Uni-Global Logistics Hà Nội

Contact person: Mr. Duy Nguyen

Pos: Nhân viên kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Uni-Global Logistics Hà Nội

Contact person: Mr. Duy Nguyen

Pos: Nhân viên kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Với hơn 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, Uni-Global Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ và thủ tục Hải quan với mức giá cạnh tra...

See more >>
  • Tầng 7, 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • +84 +84984922288
  • https://uni-global.com/

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #8122 | 14-02-2022 14:41

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Tokyo, Tokyo, Japan
Freight cost: ₫35.417.500/40HQ
Expiry date: 21-02-2022
T/T: 9 Days
ETD: 21/02/2022
Notes: Ocean Freight subject LCC, Direct Vessel

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #21492 | 14-02-2022 14:39

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Tue 9 Days
Direct
₫5,232,650
Detail:
THC ₫4.113.000 / Cont
BILL ₫914.000 / Cont
SEAL ₫205.650 / Cont
₫35,417,500 ₫40,650,150 21-02-2022

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7784 | 14-01-2022 09:13

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Las Vegas, Clark, Nevada, United States
Freight cost: ₫445.575.000/40HQ
Expiry date: 20-01-2022
T/T: 45 Days
ETD: 21/01/2022
Notes: Ocean Freight subject LCC, AMS

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #20117 | 14-01-2022 09:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Fri 45 Days
Transit
₫5,255,500
Detail:
THC ₫4.113.000 / Cont
BILL ₫914.000 / Cont
SEAL ₫228.500 / Cont
₫445,575,000 ₫450,830,500 20-01-2022

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #19599 | 07-01-2022 09:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Tue 23 Days
Direct
₫3,821,090
Detail:
THC ₫2.713.200 / Cont
BILL ₫904.400 / Cont
SEAL ₫203.490 / Cont
₫18,088,000 ₫21,909,090 20-01-2022
Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Tue 23 Days
Direct
₫5,177,690
Detail:
THC ₫4.069.800 / Cont
BILL ₫904.400 / Cont
SEAL ₫203.490 / Cont
₫35,045,500 ₫40,223,190 20-01-2022

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7667 | 07-01-2022 09:30

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Tokyo, Tokyo, Japan
Freight cost: ₫33.915.000/40HQ
Expiry date: 21-01-2022
T/T: 11 Days
ETD: 23/1/2022
Notes: ETD 23/1/2022

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7311 | 08-12-2021 15:09

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Vancouver, British Columbia, Canada
Freight cost: ₫256.188.000/40HQ
Expiry date: 31-12-2021
T/T: 26 Days
ETD: 02/01/2022
Notes: Ocean Freight subject LCC

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #17530 | 08-12-2021 15:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Vancouver
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Daily 26 Days
Transit
₫4,916,040
Detail:
THC ₫3.808.200 / Cont
BILL ₫923.200 / Cont
SEAL ₫184.640 / Cont
₫253,880,000 ₫258,796,040 02-01-2022

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #17178 | 23-11-2021 18:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Mon 9 Days
Direct
₫5,213,185
Detail:
THC ₫4.097.700 / Cont
BILL ₫910.600 / Cont
SEAL ₫204.885 / Cont
₫18,667,300 ₫23,880,485 30-12-2021

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7174 | 23-11-2021 17:56

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫18.667.300/40HQ
Expiry date: 30-12-2021
T/T: 9 Days
ETD: 2/12/2021
Notes: Ocean Freight subject LCC, Direct Vessel
Uni-Global Logistics Hà Nội
Duy Nguyen (Uni-Global Logistics Hà Nội)