Uni-Global Logistics Hà Nội

Uni-Global Logistics Hà Nội

Người liên hệ: Mr. Duy Nguyen

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Uni-Global Logistics Hà Nội

Người liên hệ: Mr. Duy Nguyen

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Với hơn 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, Uni-Global Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ và thủ tục Hải quan với mức giá cạnh tra...

Xem thêm >>
 • Tầng 7, 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • +84+****** Hiện số
 • https://uni-global.com/

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #8122 | 14-02-2022 14:41

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Tokyo, Tokyo, Japan
Cước: 35.417.500₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 21-02-2022
T/T: 9 Ngày
ETD: 21/02/2022
Ghi chú: Ocean Freight subject LCC, Direct Vessel
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 804 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #21492 | 14-02-2022 14:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
5.232.650₫
Chi tiết
THC 4.113.000₫ / Cont
BILL 914.000₫ / Cont
SEAL 205.650₫ / Cont
35.417.500₫ 40.650.150₫ 21-02-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.452 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7784 | 14-01-2022 09:13

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Las Vegas, Clark, Nevada, United States
Cước: 445.575.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 20-01-2022
T/T: 45 Ngày
ETD: 21/01/2022
Ghi chú: Ocean Freight subject LCC, AMS
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 351 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #20117 | 14-01-2022 09:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 45 Ngày
Chuyển tải
5.255.500₫
Chi tiết
THC 4.113.000₫ / Cont
BILL 914.000₫ / Cont
SEAL 228.500₫ / Cont
445.575.000₫ 450.830.500₫ 20-01-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.014 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #19599 | 07-01-2022 09:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 3 23 Ngày
Đi thẳng
3.821.090₫
Chi tiết
THC 2.713.200₫ / Cont
BILL 904.400₫ / Cont
SEAL 203.490₫ / Cont
18.088.000₫ 21.909.090₫ 20-01-2022
Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 3 23 Ngày
Đi thẳng
5.177.690₫
Chi tiết
THC 4.069.800₫ / Cont
BILL 904.400₫ / Cont
SEAL 203.490₫ / Cont
35.045.500₫ 40.223.190₫ 20-01-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.146 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7667 | 07-01-2022 09:30

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Tokyo, Tokyo, Japan
Cước: 33.915.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 21-01-2022
T/T: 11 Ngày
ETD: 23/1/2022
Ghi chú: ETD 23/1/2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 231 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7311 | 08-12-2021 15:09

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Vancouver, British Columbia, Canada
Cước: 256.188.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-12-2021
T/T: 26 Ngày
ETD: 02/01/2022
Ghi chú: Ocean Freight subject LCC
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 380 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #17530 | 08-12-2021 15:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Vancouver
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
Chuyển tải
4.916.040₫
Chi tiết
THC 3.808.200₫ / Cont
BILL 923.200₫ / Cont
SEAL 184.640₫ / Cont
253.880.000₫ 258.796.040₫ 02-01-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.823 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #17178 | 23-11-2021 18:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
5.213.185₫
Chi tiết
THC 4.097.700₫ / Cont
BILL 910.600₫ / Cont
SEAL 204.885₫ / Cont
18.667.300₫ 23.880.485₫ 30-12-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.990 Lượt xem

Uni-Global Logistics Hà Nội

Ref #7174 | 23-11-2021 17:56

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 18.667.300₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 30-12-2021
T/T: 9 Ngày
ETD: 2/12/2021
Ghi chú: Ocean Freight subject LCC, Direct Vessel
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 710 Lượt xem