Uni-Global Logistics Hà Nội

Uni-Global Logistics Hà Nội

Người liên hệ: Mr. Duy Nguyen

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
21492 Hai Phong
> Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 3 9 Ngày
5.232.650₫
Chi tiết
THC 4.113.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 205.650₫
35.417.500₫ 40.650.150₫ 21-02-2022
20117 Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 45 Ngày
5.255.500₫
Chi tiết
THC 4.113.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 228.500₫
445.575.000₫ 450.830.500₫ 20-01-2022
19599 Hai Phong
> Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 3 23 Ngày
3.821.090₫
Chi tiết
THC 2.713.200₫
BILL 904.400₫
SEAL 203.490₫
18.088.000₫ 21.909.090₫ 20-01-2022
19599 Hai Phong
> Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 3 23 Ngày
5.177.690₫
Chi tiết
THC 4.069.800₫
BILL 904.400₫
SEAL 203.490₫
35.045.500₫ 40.223.190₫ 20-01-2022
17530 Hai Phong
> Vancouver
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
4.916.040₫
Chi tiết
THC 3.808.200₫
BILL 923.200₫
SEAL 184.640₫
253.880.000₫ 258.796.040₫ 02-01-2022
17178 Hai Phong
> Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 2 9 Ngày
5.213.185₫
Chi tiết
THC 4.097.700₫
BILL 910.600₫
SEAL 204.885₫
18.667.300₫ 23.880.485₫ 30-12-2021
16766 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 23 Ngày
3.843.905₫
Chi tiết
THC 2.729.400₫
BILL 909.800₫
SEAL 204.705₫
95.529.000₫ 99.372.905₫ 30-11-2021
16766 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2 23 Ngày
5.208.605₫
Chi tiết
THC 4.094.100₫
BILL 909.800₫
SEAL 204.705₫
166.038.500₫ 171.247.105₫ 30-11-2021
17062 Hai Phong
> Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2 26 Ngày
4.871.710₫
Chi tiết
THC 3.756.225₫
BILL 910.600₫
SEAL 204.885₫
330.092.500₫ 334.964.210₫ 09-12-2021
17061 Hai Phong
> Hamburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Thứ 3 29 Ngày
4.871.710₫
Chi tiết
THC 3.756.225₫
BILL 910.600₫
SEAL 204.885₫
330.092.500₫ 334.964.210₫ 09-12-2021
  • Hiển thị