CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Jane Thi

Pos: Deputy Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Jane Thi

Pos: Deputy Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Được thành lập từ tháng 01/2005, ASL Logistics là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan và vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Hi...

See more >>
  • Số 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • +84 28 3512 9759
  • https://www.asl-corp.com.vn/
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Hakata, Fukuoka, Japan
Freight cost: ₫13,671,900/20RF
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 8 Days
ETD: Mon, Wed, Fri
Notes:
CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Kobe, Hyogo, Japan
Freight cost: ₫24,858,000/40RF
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 9 Days
ETD: Mon, Wed, Fri
Notes:
CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Osaka, Osaka, Japan
Freight cost: ₫13,671,900/20RF
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 10 Days
ETD: Mon, Wed, Fri
Notes:
CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫27,343,800/40RF
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Mon, Wed, Fri
Notes:
CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫19,886,400/20RF
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 6 Days
ETD: Mon, Wed, Fri
Notes:
CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Genoa, Liguria, Italy
Freight cost: ₫65,659,440/20RF
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 33 Days
ETD: Sun
Notes:
OCEAN FREIGHT USD: 2640/20RF- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
Freight cost: ₫65,659,440/20RF
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 33 Days
ETD: Sun
Notes:
OCEAN FREIGHT USD: 2860/40RF- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Sicilia, Italy
Freight cost: ₫65,659,440/20RF
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 35 Days
ETD: Mon
Notes:
OCEAN FREIGHT USD: 2640/20RF- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Fossadello di Caorso, Piacenza, Emilia-Romagna, Italy
Freight cost: ₫71,131,060/40RF
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 35 Days
ETD: Sun
Notes:
OCEAN FREIGHT USD: 2860/40RF- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
Freight cost: ₫65,659,440/20RF
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 30 Days
ETD: Sun
Notes:
OCEAN FREIGHT USD: 2640/20RF- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales3@asl-corp.com.vn.
  • Show  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))