CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Jane Thi

Pos: Deputy Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Jane Thi

Pos: Deputy Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Được thành lập từ tháng 01/2005, ASL Logistics là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan và vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Hi...

See more >>
  • Số 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • +84 28 3512 9759
  • https://www.asl-corp.com.vn/
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Freight cost: ₫4,037,500/40GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $170 per 40'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Freight cost: ₫2,375,000/20GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $100 per 20'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Freight cost: ₫4,037,500/40GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $170 per 40'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Freight cost: ₫2,375,000/20GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $100 per 20'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
Freight cost: ₫4,156,250/40GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $175 per 40'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
Freight cost: ₫2,375,000/20GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $100 per 20'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Freight cost: ₫4,280,400/40GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $180 per 40'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Freight cost: ₫3,091,400/20GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $130 per 20'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Xingang, Xingang, Tianjin, China
Freight cost: ₫4,280,400/40GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $180 per 40'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Xingang, Xingang, Tianjin, China
Freight cost: ₫3,091,400/20GP
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 5 Days
ETD: Daily
Notes:
O/F: $130 per 20'GP + LCC in HCM (chưa Vat). Vui lòng liên hệ Zalo: 0968328158 (Mr. Brian) để được báo giá chi tiết.
Share
Chat now
  • Show  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))