CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Jane Thi

Pos: Deputy Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Jane Thi

Pos: Deputy Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Được thành lập từ tháng 01/2005, ASL Logistics là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan và vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Hi...

See more >>
  • Số 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • +84 28 3512 9759
  • https://www.asl-corp.com.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Ref #45483 | 23-09-2022 11:44

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Haydarpasa | Vietnam-Turkey (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Haydarpasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Haydarpasa, Istanbul, Turkey
20'GP Mon 27 Days
₫5,126,675
Detail:
THC ₫2,980,625 / Cont
BILL ₫1,073,025 / B/L
SEAL ₫238,450 / Cont
Telex Release ₫834,575 / B/L
₫97,764,500 ₫102,891,175 15-10-2022
Ho Chi Minh
Haydarpasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Haydarpasa, Istanbul, Turkey
40'GP Mon 27 Days
₫6,557,375
Detail:
THC ₫4,411,325 / Cont
BILL ₫1,073,025 / B/L
SEAL ₫238,450 / Cont
Telex Release ₫834,575 / B/L
₫157,377,000 ₫163,934,375 15-10-2022
Ho Chi Minh
Haydarpasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Haydarpasa, Istanbul, Turkey
40'HQ Mon 27 Days
₫6,557,375
Detail:
THC ₫4,411,325 / Cont
BILL ₫1,073,025 / B/L
SEAL ₫238,450 / Cont
Telex Release ₫834,575 / B/L
₫157,377,000 ₫163,934,375 15-10-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))
=