SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Mr. TRUNG NGUYỄN

Chức vụ: Sales supervisor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Mr. TRUNG NGUYỄN

Chức vụ: Sales supervisor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

 • 111 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +842****** Hiện số
 • https://www.sea-link.com/

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #97831 | 24-04-2024 14:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Melbourne
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 7 25 Ngày
Chuyển tải
4.715.280₫
Chi tiết
THC 3.440.880₫ / Cont
BILL 1.019.520₫ / B/L
SEAL 254.880₫ / Cont
12.234.240₫ 16.949.520₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.432 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #85855 | 13-10-2023 10:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ba Ria-Vung Tau (CM-TV)
New York
Ba Ria-Vung Tau (CM-TV), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
6.398.600₫
Chi tiết
THC 3.199.300₫ / Cont
BILL 1.230.500₫ / B/L
SEAL 246.100₫ / Cont
TELEX 861.350₫ / B/L
AMS 861.350₫ / B/L
39.868.200₫ 46.266.800₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.652 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #85559 | 11-10-2023 09:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
4.418.100₫
Chi tiết
THC 2.945.400₫ / Cont
DO 981.800₫ / B/L
CLEANING FEE 490.900₫ / Cont
1.227.250₫ 5.645.350₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.245 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #83889 | 04-10-2023 14:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
6.140.000₫
Chi tiết
THC 4.666.400₫ / Cont
BILL 1.228.000₫ / Cont
SEAL 245.600₫ / Cont
29.472.000₫ 35.612.000₫ 15-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.077 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #79959 | 17-08-2023 15:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Thứ 7 42 Ngày
Đi thẳng
7.477.200₫
Chi tiết
THC 4.582.800₫ / Cont
BILL 1.206.000₫ / Cont
SEAL 241.200₫ / Cont
TELEX 603.000₫ / Cont
AMS 844.200₫ / Cont
79.716.600₫ 87.193.800₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.691 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #75902 | 19-06-2023 09:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
7.347.000₫
Chi tiết
THC 4.503.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / B/L
SEAL 237.000₫ / Cont
TELEX 829.500₫ / B/L
AMS 829.500₫ / B/L
74.418.000₫ 81.765.000₫ 30-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.284 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #67285 | 28-03-2023 16:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Vancouver
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Chủ nhật 39 Ngày
Đi thẳng
5.209.600₫
Chi tiết
THC 3.078.400₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
AMS 828.800₫ / Cont
21.193.600₫ 26.403.200₫ 14-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.159 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #66657 | 22-03-2023 09:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 22 Ngày
Đi thẳng
5.106.250₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
AMS 831.250₫ / Cont
21.375.000₫ 26.481.250₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.088 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #64670 | 06-03-2023 10:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
7.412.100₫
Chi tiết
THC 4.542.900₫ / Cont
BILL 956.400₫ / Cont
SEAL 239.100₫ / Cont
TELEX 836.850₫ / Cont
AMS 836.850₫ / Cont
52.602.000₫ 60.014.100₫ 18-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 646 Lượt xem

SEALINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Ref #64665 | 06-03-2023 09:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Chủ nhật 40 Ngày
Đi thẳng
7.412.100₫
Chi tiết
THC 4.542.900₫ / Cont
BILL 956.400₫ / Cont
SEAL 239.100₫ / Cont
TELEX 836.850₫ / Cont
AMS 836.850₫ / Cont
27.496.500₫ 34.908.600₫ 18-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 136 Lượt xem