REDSUN LOGISTICS

REDSUN LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Cindy Le

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

REDSUN LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Cindy Le

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Port Klang
Ho Chi Minh
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
5.218.685₫
Chi tiết
DO 1.018.280₫ / B/L
THC 3.436.695₫ / Cont
CLEANING FEE 254.570₫ / Cont
HANDLING 509.140₫ / B/L
1.654.705₫ 6.873.390₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 842 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
Refund 1.909.275
₫/cbm
-
1.781.990₫
DO 636.425₫ / Set
THC 127.285₫ / CBM
CIC 127.285₫ / CBM
CFS 381.855₫ / CBM
HANDLING 509.140₫ / Set
Refund 127.285₫ 30-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 60.085 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
6.528.000₫
Chi tiết
DO 1.024.000₫ / B/L
THC 3.456.000₫ / Cont
CIC 1.280.000₫ / Cont
CLEANING FEE 256.000₫ / Cont
HANDLING 512.000₫ / B/L
7.680.000₫ 14.208.000₫ 14-05-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
9.472.000₫
Chi tiết
DO 1.024.000₫ / B/L
THC 4.992.000₫ / Cont
CIC 2.560.000₫ / Cont
CLEANING FEE 384.000₫ / Cont
HANDLING 512.000₫ / B/L
14.080.000₫ 23.552.000₫ 14-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.460 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 11 Ngày
Đi thẳng
6.682.000₫
Chi tiết
DO 1.156.500₫ / B/L
THC 3.469.500₫ / Cont
CIC 1.285.000₫ / Cont
CLEANING FEE 257.000₫ / Cont
HANDLING 514.000₫ / B/L
17.990.000₫ 24.672.000₫ 11-05-2024
Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 7 11 Ngày
Đi thẳng
9.637.500₫
Chi tiết
DO 1.156.500₫ / B/L
THC 5.011.500₫ / Cont
CIC 2.570.000₫ / Cont
CLEANING FEE 385.500₫ / Cont
HANDLING 514.000₫ / B/L
17.990.000₫ 27.627.500₫ 11-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 109 Lượt xem

REDSUN LOGISTICS

22-02-2022 14:53

country
Ngày thành lập gian hàng: 22 Feb 2022