SAFI

SAFI

Người liên hệ: Mr. Trâm Phạm

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SAFI

Người liên hệ: Mr. Trâm Phạm

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SAFI CHUYÊN CƯỚC XUẤT AIR TỪ SGN

Xem thêm >>

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Nagoya (NGO)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nagoya, Honshu, Japan (NGO)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
-
192.147₫
Chi tiết
THC 1.191₫ / Kg
X-RAY 476₫ / Kg
AWB 71.430₫ / AWB
AMS 119.050₫ / AWB
192.147₫ 26-09-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Tokyo (NRT)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Tokyo, Honshu, Japan (NRT)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
115.600₫
/kg
186.509₫
Chi tiết
THC 1.156₫ / Kg
X-RAY 393₫ / Kg
AWB 69.360₫ / AWB
AMS 115.600₫ / AWB
302.109₫ 29-04-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
405.756₫
/kg
348.811₫
Chi tiết
THC 1.156₫ / Kg
X-RAY 393₫ / Kg
AWB 115.600₫ / AWB
AMS 231.200₫ / AWB
Handling 462₫ / Kg
754.567₫ 30-04-2022

SAFI

26-02-2022 10:19

country
Ngày thành lập gian hàng: 26 Feb 2022
SAFI
Trâm Phạm (SAFI)