Hồng Hải Shipping and Trading

Hồng Hải Shipping and Trading

Người liên hệ: Ms. Hồng Hải Shipping

Chức vụ: Trưởng bộ phận Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Hồng Hải Shipping and Trading

Người liên hệ: Ms. Hồng Hải Shipping

Chức vụ: Trưởng bộ phận Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Đơn vị vận tải Hồng Hải (HHS), với thế mạnh của công ty là vận chuyển nội địa một số mảng như sau: 1. Trucking từ Cảng về các Khu công nghiệp , nhà máy. 2. Vận chuyển Door - Door Bắc Nam (...

Xem thêm >>

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13573 | 13-03-2023 10:20

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 3.579.517₫/20GP
Hiệu lực đến: 19-03-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 13/02/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13266 | 03-02-2023 09:04

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 5.040.272₫/20GP
Hiệu lực đến: 10-02-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 03/02/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13265 | 03-02-2023 09:02

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 10.073.694₫/40GP
Hiệu lực đến: 10-02-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 03/02/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13185 | 13-01-2023 09:07

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 7.774.523₫/40GP
Hiệu lực đến: 29-01-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 13/01/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13164 | 10-01-2023 10:13

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 4.184.519₫/20GP
Hiệu lực đến: 20-01-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 10/01/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13127 | 03-01-2023 15:55

country
Nơi đi: Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 7.084.044₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 06/01/2023
Ghi chú: Giá đã bao gồm ( VAT ,BAF, LSS ,SEAL )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13126 | 03-01-2023 15:48

country
Nơi đi: Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 5.170.176₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 06/01/2023
Ghi chú: Giá đã bao gồm ( VAT ,BAF, LSS ,SEAL )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13120 | 03-01-2023 09:15

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Cước: 8.545.046₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 06/01/2023
Ghi chú: .
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13119 | 03-01-2023 09:10

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (VICT), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Cước: 5.464.800₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 06/01/2023
Ghi chú: .
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hồng Hải Shipping and Trading

29-11-2022 15:36

country
LỊCH TÀU NỘI ĐỊA HONG HAI SHIPPING THÁNG 12 (UPDATA: 29/12/2022)

HCM - HPH - DAN - CLO - HCM 

Hồng Hải Shipping and Trading
Hồng Hải Shipping (Hồng Hải Shipping and Trading)