Hồng Hải Shipping and Trading

Hồng Hải Shipping and Trading

Người liên hệ: Ms. Hồng Hải Shipping

Chức vụ: Trưởng bộ phận Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Hồng Hải Shipping and Trading

Người liên hệ: Ms. Hồng Hải Shipping

Chức vụ: Trưởng bộ phận Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Đơn vị vận tải Hồng Hải (HHS), với thế mạnh của công ty là vận chuyển nội địa một số mảng như sau: 1. Trucking từ Cảng về các Khu công nghiệp , nhà máy. 2. Vận chuyển Door - Door Bắc Nam (...

Xem thêm >>

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14962 | 10-07-2023 14:24

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 7.354.671₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 16-07-2023
T/T: 4 Ngày
ETD:
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 283 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14961 | 10-07-2023 14:19

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 3.072.919₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 16-07-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 10/07/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 253 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14960 | 10-07-2023 14:17

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 6.649.419₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 16-07-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 10/07/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 76 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14959 | 10-07-2023 14:16

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 2.821.009₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 16-07-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 10/07/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 67 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14353 | 08-05-2023 09:32

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 3.575.832₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 15-05-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 08/05/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 254 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14352 | 08-05-2023 09:26

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 8.309.752₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-05-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 08/05/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 227 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14056 | 10-04-2023 08:41

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam
Cước: 9.973.073₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 16-04-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 10/04/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 335 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #14055 | 10-04-2023 08:38

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam
Cước: 5.742.022₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 16-04-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 10/04/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 274 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13573 | 13-03-2023 10:20

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 3.579.517₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 19-03-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 13/02/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 189 Lượt xem

Hồng Hải Shipping and Trading

Ref #13266 | 03-02-2023 09:04

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 5.040.272₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 10-02-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: 03/02/2023
Ghi chú: Gía trên đã bao gồm (VAT,BAF,THC, LSS ,SEAL)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 617 Lượt xem