PIGEON LOGISTICS CO., LTD HOCHIMINH BRANCH

PIGEON LOGISTICS CO., LTD HOCHIMINH BRANCH Company verify by Phaata

Contact person: Mr. ANH NGUYỄN MINH

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

PIGEON LOGISTICS CO., LTD HOCHIMINH BRANCH Company verify by Phaata

Contact person: Mr. ANH NGUYỄN MINH

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

  • LẦU 9, TÒA NHÀ PTS, 118 HUỲNH TẤN PHÁT, P TÂN THUẬN TÂY, Q 7, TPHCM
  • +84 2838722333
  • www.pigeonlog.vn

Info contact

  • LẦU 9, TÒA NHÀ PTS, 118 HUỲNH TẤN PHÁT, P TÂN THUẬN TÂY, Q 7, TPHCM
  • +84 2838722333
  • www.pigeonlog.vn
PIGEON LOGISTICS CO., LTD HOCHIMINH BRANCH
ANH NGUYỄN MINH (PIGEON LOGISTICS CO., LTD HOCHIMINH BRANCH)