Can Lines

Can Lines

Contact person: Ms. Trịnh Thị Thu Hà

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Can Lines

Contact person: Ms. Trịnh Thị Thu Hà

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Fri 7 Days
Direct
₫4,476,280
Detail:
THC ₫2,857,200 / Cont
BILL ₫928,590 / B/L
SEAL ₫214,290 / Cont
TELEX ₫476,200 / B/L
₫8,333,500 ₫12,809,780 30-09-2022
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Fri 7 Days
Direct
₫5,904,880
Detail:
THC ₫4,285,800 / Cont
BILL ₫928,590 / B/L
SEAL ₫214,290 / Cont
TELEX ₫476,200 / B/L
₫15,476,500 ₫21,381,380 30-09-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Mon/ Thu/ Fri 2 Days
Direct
₫1,136,640
Detail:
BILL ₫923,520 / B/L
SEAL ₫213,120 / Cont
₫4,736,000 ₫5,872,640 15-09-2022
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Mon/ Thu/ Fri 2 Days
Direct
₫1,136,640
Detail:
BILL ₫923,520 / B/L
SEAL ₫213,120 / Cont
₫13,024,000 ₫14,160,640 15-09-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Tue/ Sun 17 Days
Direct
₫4,451,840
Detail:
THC ₫2,841,600 / Cont
BILL ₫923,520 / B/L
SEAL ₫213,120 / Cont
TELEX ₫473,600 / Cont
₫37,888,000 ₫42,339,840 15-09-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Fri 7 Days
Direct
₫4,451,840
Detail:
THC ₫2,841,600 / Cont
BILL ₫923,520 / B/L
SEAL ₫213,120 / Cont
TELEX ₫473,600 / B/L
₫8,880,000 ₫13,331,840 15-09-2022
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Fri 7 Days
Direct
₫5,872,640
Detail:
THC ₫4,262,400 / Cont
BILL ₫923,520 / B/L
SEAL ₫213,120 / Cont
TELEX ₫473,600 / B/L
₫17,760,000 ₫23,632,640 15-09-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thu 7 Days
Direct
₫4,423,640
Detail:
THC ₫2,823,600 / Cont
BILL ₫917,670 / B/L
SEAL ₫211,770 / Cont
TELEX ₫470,600 / B/L
₫8,235,500 ₫12,659,140 31-08-2022
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Thu 7 Days
Direct
₫5,835,440
Detail:
THC ₫4,235,400 / Cont
BILL ₫917,670 / B/L
SEAL ₫211,770 / Cont
TELEX ₫470,600 / B/L
₫16,471,000 ₫22,306,440 31-08-2022

Chúc ace một tuần vui vẻ, tràn đầy năng lượng:????????VẬN CHUYỂN TA - CHUYÊN VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA????????⛴ Vận chuyển DOOR TO DOOR (HCM đi các tỉnh miền Bắc,Trung và ngược lại)⛴ Trucking Kéo xe container???????? Vận chuyển đường biển CY-CY ( HCM- HP, Quảng Nam,Đà Nẵng, Nghệ An và ngược lại)Mr Thanh ????(zalo): 0917 835 837-0985 798 747✈️✈️VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA -KẾT NỐI THÀNH CÔNG ????????

Thank you. I will not be needing your services. regards Julie

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
20'GP Tue/ Sun 9 Days
Direct
₫1,600,040
Detail:
BILL ₫917,670 / B/L
SEAL ₫211,770 / Cont
TELEX ₫470,600 / B/L
₫14,118,000 ₫15,718,040 31-08-2022

Thank you. I will not be needing your services. regards Julie

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Mon 7 Days
Direct
₫4,421,760
Detail:
THC ₫2,822,400 / Cont
BILL ₫917,280 / B/L
SEAL ₫211,680 / Cont
TELEX ₫470,400 / B/L
₫8,232,000 ₫12,653,760 15-08-2022
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Mon 7 Days
Direct
₫5,832,960
Detail:
THC ₫4,233,600 / Cont
BILL ₫917,280 / B/L
SEAL ₫211,680 / Cont
TELEX ₫470,400 / B/L
₫16,464,000 ₫22,296,960 15-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Mon/ Wed/ Thu/ Sun 2 Days
Direct
₫1,130,880
Detail:
BILL ₫918,840 / B/L
SEAL ₫212,040 / Cont
₫6,596,800 ₫7,727,680 15-08-2022
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Mon/ Wed/ Thu/ Sun 2 Days
Direct
₫1,130,880
Detail:
BILL ₫918,840 / B/L
SEAL ₫212,040 / Cont
₫14,136,000 ₫15,266,880 15-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Sun 2 Days
Direct
₫1,602,080
Detail:
BILL ₫918,840 / B/L
SEAL ₫212,040 / Cont
TELEX ₫471,200 / B/L
₫7,068,000 ₫8,670,080 15-08-2022
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Sun 2 Days
Direct
₫1,602,080
Detail:
BILL ₫918,840 / B/L
SEAL ₫212,040 / Cont
TELEX ₫471,200 / B/L
₫11,780,000 ₫13,382,080 15-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫4,423,640
Detail:
THC ₫2,823,600 / Cont
BILL ₫917,670 / B/L
SEAL ₫211,770 / Cont
TELEX ₫470,600 / B/L
₫11,059,100 ₫15,482,740 31-07-2022
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫5,835,440
Detail:
THC ₫4,235,400 / Cont
BILL ₫917,670 / B/L
SEAL ₫211,770 / Cont
TELEX ₫470,600 / B/L
₫19,294,600 ₫25,130,040 31-07-2022

VẬN CHUYỂN TA - CHUYÊN VẬN CHUYỂN SEA????????⛴ Vận chuyển DOOR TO DOOR ⛴ Trucking Kéo xe container đi các tỉnh ???????? Vận chuyển đường biển CY-CY ????Phương châm đối với hàng hóa của Qúy khách hàng ???????? Đảm bảo an toàn trong vận chuyển ???? Trọn gói , giá cước và dịch vụ tốt nhất???? Luôn support khách hàng thường xuyên vào mùa cao điểm cháy chỗ nhấtMr Thanh ????(zalo):0917 83 5837 ✈️✈️VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA -KẾT NỐI THÀNH CÔNG ????????

Can Lines
Trịnh Thị Thu Hà (Can Lines )
=