SNP Logistics

SNP Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Thảo Anh Dương Thị

Pos: Phụ trách Overseas

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

SNP Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Thảo Anh Dương Thị

Pos: Phụ trách Overseas

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Trung tâm dịch vụ logistics Tân Cảng (SNP Logistics), thuộc TCT Tân Cảng Sài Gòn - Tiên phong ứng dụng công nghệ và giải pháp logistics xanh tối ưu kết nối hệ sinh thái cảng & logistics Tân Cảng Sài Gòn.

See more >>

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Wed/ Sun 2 Days
Direct
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$80 $305 31-07-2023
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Wed/ Sun 2 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$155 $440 31-07-2023
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Wed/ Sun 2 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$155 $440 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,098 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78328 | 20-07-2023 16:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Wed/ Sun 5 Days
Direct
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$65 $290 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Wed/ Sun 5 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$105 $390 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Wed/ Sun 5 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$105 $390 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,261 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Tue 4 Days
Direct
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$145 $370 31-07-2023
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Tue 4 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$290 $575 31-07-2023
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Tue 4 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$290 $575 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 181 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78325 | 20-07-2023 15:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thu 7 Days
Direct
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$145 $370 31-07-2023
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'GP Thu 7 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$290 $575 31-07-2023
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Thu 7 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$290 $575 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 474 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78323 | 20-07-2023 15:24

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Tue/ Thu 4 Days
Direct
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$145 $370 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Tue/ Thu 4 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$290 $575 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Tue/ Thu 4 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$290 $575 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 400 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78322 | 20-07-2023 15:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Tue/ Sat 16 Days
Transit
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$950 $1,175 31-07-2023
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Tue/ Sat 16 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,500 $1,785 31-07-2023
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Tue/ Sat 16 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,500 $1,785 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 440 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78321 | 20-07-2023 15:09

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
20'GP Wed/ Fri 7 Days
Direct
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$265 $490 31-07-2023
Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
40'GP Wed/ Fri 7 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$530 $815 31-07-2023
Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
40'HQ Wed/ Fri 7 Days
Direct
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$530 $815 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,020 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78318 | 20-07-2023 14:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Kuwait
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuwait, Kuwait
20'GP Tue/ Sun 32 Days
Transit
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,650 $1,875 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kuwait
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuwait, Kuwait
40'GP Tue/ Sun 32 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$2,150 $2,435 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kuwait
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuwait, Kuwait
40'HQ Tue/ Sun 32 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$2,150 $2,435 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 116 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
20'GP Tue/ Wed/ Sun 28 Days
Transit
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,725 $1,950 31-07-2023
Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'GP Tue/ Wed/ Sun 28 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$2,150 $2,435 31-07-2023
Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'HQ Tue/ Wed/ Sun 28 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$2,150 $2,435 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 470 Viewed

SNP Logistics Company verify by Phaata

Ref #78313 | 20-07-2023 14:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Wed/ Sun 27 Days
Transit
$225
Detail:
THC $135 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,475 $1,700 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
40'GP Wed/ Sun 27 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,800 $2,085 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
40'HQ Wed/ Sun 27 Days
Transit
$285
Detail:
THC $195 / Cont
BILL $40 / B/L
SEAL $10 / Cont
TELEX $40 / B/L
$1,800 $2,085 31-07-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 276 Viewed