SNP Logistics

SNP Logistics Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Thảo Anh Dương Thị

Chức vụ: Phụ trách Overseas

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SNP Logistics Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Thảo Anh Dương Thị

Chức vụ: Phụ trách Overseas

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Trung tâm dịch vụ logistics Tân Cảng (SNP Logistics), thuộc TCT Tân Cảng Sài Gòn - Tiên phong ứng dụng công nghệ và giải pháp logistics xanh tối ưu kết nối hệ sinh thái cảng & logistics Tân Cảng Sài Gòn.

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
1.905.200₫ 7.263.575₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
3.691.325₫ 10.478.600₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
3.691.325₫ 10.478.600₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.076 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
1.547.975₫ 6.906.350₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
2.500.575₫ 9.287.850₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
2.500.575₫ 9.287.850₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.243 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
3.453.175₫ 8.811.550₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Taichung
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 179 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
3.453.175₫ 8.811.550₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 472 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
3.453.175₫ 8.811.550₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.906.350₫ 13.693.625₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 399 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 16 Ngày
Chuyển tải
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
22.624.250₫ 27.982.625₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 16 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
35.722.500₫ 42.509.775₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 16 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
35.722.500₫ 42.509.775₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 439 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
6.310.975₫ 11.669.350₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
12.621.950₫ 19.409.225₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
12.621.950₫ 19.409.225₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.020 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kuwait
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuwait, Kuwait
20'GP Thứ 3/ Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
39.294.750₫ 44.653.125₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kuwait
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuwait, Kuwait
40'GP Thứ 3/ Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
51.202.250₫ 57.989.525₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Kuwait
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuwait, Kuwait
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
51.202.250₫ 57.989.525₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 116 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
41.080.875₫ 46.439.250₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
51.202.250₫ 57.989.525₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
51.202.250₫ 57.989.525₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 470 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
5.358.375₫
Chi tiết
THC 3.215.025₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
35.127.125₫ 40.485.500₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
42.867.000₫ 49.654.275₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
6.787.275₫
Chi tiết
THC 4.643.925₫ / Cont
BILL 952.600₫ / B/L
SEAL 238.150₫ / Cont
TELEX 952.600₫ / B/L
42.867.000₫ 49.654.275₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 275 Lượt xem