SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96298 | 26-03-2024 10:03

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Taiwu | Vietnam-Taiwan (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
40'GP Mon 4 Days
Direct
₫6,741,900
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
TELEX ₫873,950 / Cont
₫8,989,200 ₫15,731,100 01-04-2024
Ho Chi Minh
Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
40'HQ Mon 4 Days
Direct
₫6,741,900
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
TELEX ₫873,950 / Cont
₫8,989,200 ₫15,731,100 01-04-2024
Ho Chi Minh
Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
45'HQ Mon 4 Days
Direct
₫6,741,900
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
TELEX ₫873,950 / Cont
₫8,989,200 ₫15,731,100 01-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 101 Viewed