SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

Xem thêm >>

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #98353 | 07-05-2024 14:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
5.345.970₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
254.570₫ 5.600.540₫ 15-05-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
1.654.705₫ 8.655.380₫ 15-05-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
1.654.705₫ 8.655.380₫ 15-05-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
1.654.705₫ 8.655.380₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 846 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #98350 | 07-05-2024 14:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
5.218.685₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 2.545.700₫ 2.672.985₫ 15-05-2024
Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
45'HQ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 73 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #98349 | 07-05-2024 14:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
5.345.970₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
15.910.625₫ 21.256.595₫ 15-05-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
17.310.760₫ 24.311.435₫ 15-05-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
17.310.760₫ 24.311.435₫ 15-05-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
45'HQ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 890.995₫ / Cont
17.310.760₫ 24.311.435₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 291 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #98285 | 06-05-2024 17:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
6.491.535₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫ / Cont
THC 3.054.840₫ / Cont
CLEANING FEE 254.570₫ / Cont
CIC 1.272.850₫ / Cont
HANDLING 763.710₫ / Cont
8.273.525₫ 14.765.060₫ 15-05-2024
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.419.090₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫ / Cont
THC 4.582.260₫ / Cont
CLEANING FEE 381.855₫ / Cont
CIC 2.545.700₫ / Cont
HANDLING 763.710₫ / Cont
10.691.940₫ 20.111.030₫ 15-05-2024
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.419.090₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫ / Cont
THC 4.582.260₫ / Cont
CLEANING FEE 381.855₫ / Cont
CIC 2.545.700₫ / Cont
HANDLING 763.710₫ / Cont
10.691.940₫ 20.111.030₫ 15-05-2024
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.419.090₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫ / Cont
THC 4.582.260₫ / Cont
CLEANING FEE 381.855₫ / Cont
CIC 2.545.700₫ / Cont
HANDLING 763.710₫ / Cont
10.691.940₫ 20.111.030₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.701 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #98019 | 02-05-2024 11:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
6.491.790₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫ / Cont
THC 3.054.960₫ / Cont
CLEANING FEE 254.580₫ / Cont
CIC 1.272.900₫ / Cont
HANDLING FEE 763.740₫ / Cont
8.910.300₫ 15.402.090₫ 11-05-2024
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
9.546.750₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫ / Cont
THC 4.582.440₫ / Cont
CLEANING FEE 381.870₫ / Cont
CIC 2.545.800₫ / Cont
HANDLING FEE 891.030₫ / Cont
11.456.100₫ 21.002.850₫ 11-05-2024
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
9.546.750₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫ / Cont
THC 4.582.440₫ / Cont
CLEANING FEE 381.870₫ / Cont
CIC 2.545.800₫ / Cont
HANDLING FEE 891.030₫ / Cont
11.456.100₫ 21.002.850₫ 11-05-2024
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
9.546.750₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫ / Cont
THC 4.582.440₫ / Cont
CLEANING FEE 381.870₫ / Cont
CIC 2.545.800₫ / Cont
HANDLING FEE 891.030₫ / Cont
11.456.100₫ 21.002.850₫ 11-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 680 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97586 | 17-04-2024 16:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
6.614.400₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 1.272.000₫ / Cont
CLEANING FEE 254.400₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
Refund 1.526.400₫ 5.088.000₫ 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.540.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
508.800₫ 10.048.800₫ 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.540.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
508.800₫ 10.048.800₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.917 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97585 | 17-04-2024 15:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
7.759.200₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANLING FEE 254.400₫ / Cont
HANDLING FEE 763.200₫ / Cont
4.579.200₫ 12.338.400₫ 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 5.088.000₫ / Cont
CLEANLING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
10.430.400₫ 22.514.400₫ 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 5.088.000₫ / Cont
CLEANLING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
10.430.400₫ 22.514.400₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 607 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97584 | 17-04-2024 15:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
6.487.200₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 1.272.000₫ / Cont
CLEANING FEE 254.400₫ / Cont
HANDLING FEE 763.200₫ / Cont
3.052.800₫ 9.540.000₫ 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
9.540.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
8.649.600₫ 18.189.600₫ 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
9.540.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
8.649.600₫ 18.189.600₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 566 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97583 | 17-04-2024 15:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
7.886.400₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 254.400₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
6.232.800₫ 14.119.200₫ 30-04-2024
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 5.088.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
8.776.800₫ 20.860.800₫ 30-04-2024
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 5.088.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
HANDLING FEE 890.400₫ / Cont
8.776.800₫ 20.860.800₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 292 Lượt xem

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97582 | 17-04-2024 15:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.724.000₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 1.272.000₫ / Cont
CLEANING FEE 254.400₫ / Cont
4.706.400₫ 10.430.400₫ 30-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
8.649.600₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
8.904.000₫ 17.553.600₫ 30-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
8.649.600₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ / Cont
DO 1.144.800₫ / Cont
CIC 2.544.000₫ / Cont
CLEANING FEE 381.600₫ / Cont
8.904.000₫ 17.553.600₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 199 Lượt xem