SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

Xem thêm >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #98350 | 07-05-2024 14:43

country

Dịch vụ vận chuyển | Nansha - Hai An | China-Vietnam (Đường biển - FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
5.218.685₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 2.545.700₫ 2.672.985₫ 15-05-2024
Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
Nansha
Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
45'HQ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
TELEX 763.710₫ / Cont
Refund 3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 92 Lượt xem