SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ĐINH YẾN NHI

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
63451 Shekou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
6.208.800₫
Chi tiết
D/O 1.074.600₫
THC 2.865.600₫
CIC 1.194.000₫
CLEANING FEE 238.800₫
HANDLING FEE 835.800₫
238.800₫ 6.447.600₫ 01-03-2023
63451 Shekou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
8.955.000₫
Chi tiết
D/O 1.074.600₫
THC 4.298.400₫
CIC 2.388.000₫
CLEANING FEE 358.200₫
HANDLING FEE 835.800₫
477.600₫ 9.432.600₫ 01-03-2023
63451 Shekou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
8.955.000₫
Chi tiết
D/O 1.074.600₫
THC 4.298.400₫
CIC 2.388.000₫
CLEANING FEE 358.200₫
HANDLING FEE 835.800₫
477.600₫ 9.432.600₫ 01-03-2023
62674 Nansha( Dongfa)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha( Dongfa), Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 4 Ngày
6.180.200₫
Chi tiết
THC 2.852.400₫
D/O 1.069.650₫
CIC 1.188.500₫
CLEANING FEE 237.700₫
HANDLING FEE 831.950₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
6.180.200₫ 20-02-2023
62674 Nansha( Dongfa)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha( Dongfa), Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 4 Ngày
8.913.750₫
Chi tiết
THC 4.278.600₫
D/O 1.069.650₫
CIC 2.377.000₫
CLEANING FEE 356.550₫
HANDLING FEE 831.950₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
8.913.750₫ 20-02-2023
62674 Nansha( Dongfa)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha( Dongfa), Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 4 Ngày
8.913.750₫
Chi tiết
THC 4.278.600₫
D/O 1.069.650₫
CIC 2.377.000₫
CLEANING FEE 356.550₫
HANDLING FEE 831.950₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
8.913.750₫ 20-02-2023
62276 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 9 Ngày
6.180.200₫
Chi tiết
THC 2.852.400₫
D/O 1.069.650₫
CIC 1.188.500₫
Cleaning fee 237.700₫
Handling 831.950₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
6.180.200₫ 15-02-2023
62276 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 9 Ngày
8.913.750₫
Chi tiết
THC 4.278.600₫
D/O 1.069.650₫
CIC 2.377.000₫
Cleaning fee 356.550₫
Handling 831.950₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
8.913.750₫ 15-02-2023
62276 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
8.913.750₫
Chi tiết
THC 4.278.600₫
D/O 1.069.650₫
CIC 2.377.000₫
Cleaning fee 356.550₫
Handling 831.950₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
8.913.750₫ 15-02-2023
58162 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 8 Ngày
3.385.200₫
Chi tiết
CIC 1.209.000₫
D/O 1.088.100₫
CLEANING FEE 241.800₫
HANDLING FEE 846.300₫
2.418.000₫ 5.803.200₫ 30-12-2022
  • Hiển thị