SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
98353 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
5.345.970₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 254.570₫
TELEX 890.995₫
254.570₫ 5.600.540₫ 15-05-2024
98353 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 890.995₫
1.654.705₫ 8.655.380₫ 15-05-2024
98353 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 890.995₫
1.654.705₫ 8.655.380₫ 15-05-2024
98353 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 3 Ngày
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 890.995₫
1.654.705₫ 8.655.380₫ 15-05-2024
98350 Nansha
> Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 5 3 Ngày
5.218.685₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 254.570₫
TELEX 763.710₫
-2.545.700₫ 2.672.985₫ 15-05-2024
98350 Nansha
> Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 5 3 Ngày
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 763.710₫
-3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
98350 Nansha
> Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 5 3 Ngày
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 763.710₫
-3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
98350 Nansha
> Hai An
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai An, Hai Phong, Vietnam
45'HQ Thứ 5 3 Ngày
6.873.390₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 763.710₫
-3.054.840₫ 3.818.550₫ 15-05-2024
98349 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 6 9 Ngày
5.345.970₫
Chi tiết
THC 3.054.840₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 254.570₫
TELEX 890.995₫
15.910.625₫ 21.256.595₫ 15-05-2024
98349 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 9 Ngày
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 890.995₫
17.310.760₫ 24.311.435₫ 15-05-2024
  • Hiển thị