SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97582 | 17-04-2024 15:43

country

Shipping service | Ningbo - Ho Chi Minh | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫5,724,000
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫1,272,000 / Cont
CLEANING FEE ₫254,400 / Cont
₫4,706,400 ₫10,430,400 30-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫8,649,600
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
₫8,904,000 ₫17,553,600 30-04-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫8,649,600
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
₫8,904,000 ₫17,553,600 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 159 Viewed