SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97585 | 17-04-2024 15:58

country

Shipping service | Shanghai - Hai Phong | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Daily 8 Days
Direct
₫7,759,200
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANLING FEE ₫254,400 / Cont
HANDLING FEE ₫763,200 / Cont
₫4,579,200 ₫12,338,400 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Daily 8 Days
Direct
₫12,084,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫5,088,000 / Cont
CLEANLING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫10,430,400 ₫22,514,400 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Daily 8 Days
Direct
₫12,084,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫5,088,000 / Cont
CLEANLING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫10,430,400 ₫22,514,400 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 626 Viewed