SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96985 | 04-04-2024 09:14

country

Shipping service | Shanghai - Ho Chi Minh | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫5,618,250
Detail:
THC ₫2,996,400 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫249,700 / Cont
CIC ₫1,248,500 / Cont
₫3,745,500 ₫9,363,750 14-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫9,238,900 ₫17,728,700 14-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫8,489,800
Detail:
THC ₫4,494,600 / Cont
DO ₫1,123,650 / Cont
CLEANING FEE ₫374,550 / Cont
CIC ₫2,497,000 / Cont
₫9,238,900 ₫17,728,700 14-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 95 Viewed