SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #96987 | 04-04-2024 09:22

country

Shipping service | Shekou - Ho Chi Minh | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,310,000
Detail:
THC ₫2,832,000 / Cont
DO ₫1,062,000 / Cont
CLEANING FEE ₫236,000 / Cont
CIC ₫1,180,000 / Cont
Refund ₫944,000 ₫4,366,000 15-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫8,024,000
Detail:
THC ₫4,248,000 / Cont
DO ₫1,062,000 / Cont
CLEANING FEE ₫354,000 / Cont
CIC ₫2,360,000 / Cont
₫236,000 ₫8,260,000 15-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫8,024,000
Detail:
THC ₫4,248,000 / Cont
DO ₫1,062,000 / Cont
CLEANING FEE ₫354,000 / Cont
CIC ₫2,360,000 / Cont
₫236,000 ₫8,260,000 15-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 2,051 Viewed