SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Tran Hien

Pos: Sales Senior Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

SUNIMEX rất hân hân hạnh đồng hành cùng các đối tác với các dịch vụ chuyên nghiệp như: - Thủ tục Hải Quan : + Các loại hình kinh doanh : B11, A11, A12,… + Gia công, sản xuất xuất khẩu : E42, E11, ...

See more >>
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ref #97586 | 17-04-2024 16:02

country

Shipping service | Shekou - Ho Chi Minh | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫6,614,400
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫1,272,000 / Cont
CLEANING FEE ₫254,400 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
Refund ₫1,526,400 ₫5,088,000 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫9,540,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫508,800 ₫10,048,800 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫9,540,000
Detail:
THC ₫4,579,200 / Cont
DO ₫1,144,800 / Cont
CIC ₫2,544,000 / Cont
CLEANING FEE ₫381,600 / Cont
HANDLING FEE ₫890,400 / Cont
₫508,800 ₫10,048,800 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 8,905 Viewed