CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

Contact person: Mr. Thanh Tùng Đinh

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

Contact person: Mr. Thanh Tùng Đinh

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Introductions

  • 60 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +843****** Show
  • https://phaata.com/100000000002472