CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

Người liên hệ: Mr. Thanh Tùng Đinh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHIẾN THẮNG

Người liên hệ: Mr. Thanh Tùng Đinh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 60 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +843****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000002472