Ocean Trans Logistics

Ocean Trans Logistics

Người liên hệ: Ms. Mia Mia

Chức vụ: Overseas Sales Executive

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

1 Đánh giá

Ocean Trans Logistics

Người liên hệ: Ms. Mia Mia

Chức vụ: Overseas Sales Executive

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

This is MIA from Ocean Trans Logistics - A freight forwarder based in Vietnam. We proudly provide high-quality services as follows: • Sea Shipment (FCL& LCL) • Air Shipment • Door to Door shipment (DDU/DDP) • Personal effects shipm...

Xem thêm >>

Ocean Trans Logistics

Ref #95219 | 02-03-2024 10:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 21 Ngày
Chuyển tải
6.028.830₫
Chi tiết
THC 4.837.950₫ / Cont
BILL 992.400₫ / Cont
SEAL 198.480₫ / Cont
20.096.100₫ 26.124.930₫ 31-03-2024
Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 21 Ngày
Chuyển tải
6.028.830₫
Chi tiết
THC 4.837.950₫ / Cont
BILL 992.400₫ / Cont
SEAL 198.480₫ / Cont
20.096.100₫ 26.124.930₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20.112 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 19 Ngày
Chuyển tải
5.618.850₫
Chi tiết
THC 4.423.350₫ / Cont
BILL 956.400₫ / Cont
SEAL 239.100₫ / Cont
31.083.000₫ 36.701.850₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 19 Ngày
Chuyển tải
5.618.850₫
Chi tiết
THC 4.423.350₫ / Cont
BILL 956.400₫ / Cont
SEAL 239.100₫ / Cont
31.083.000₫ 36.701.850₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 16.991 Lượt xem

Ocean Trans Logistics

Ref #57865 | 05-12-2022 17:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 1 Ngày
Chuyển tải
5.422.500₫
Chi tiết
THC 4.338.000₫ / Cont
BILL 843.500₫ / Cont
SEAL 241.000₫ / Cont
63.865.000₫ 69.287.500₫ 31-12-2022
Ho Chi Minh
La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6 1 Ngày
Chuyển tải
5.422.500₫
Chi tiết
THC 4.338.000₫ / Cont
BILL 843.500₫ / Cont
SEAL 241.000₫ / Cont
63.865.000₫ 69.287.500₫ 31-12-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.325 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
190.674.000₫ 190.674.000₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
211.860.000₫ 211.860.000₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
211.860.000₫ 211.860.000₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
230.692.000₫ 230.692.000₫ 31-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.093 Lượt xem

Ocean Trans Logistics

Ref #40304 | 19-08-2022 09:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Navegantes
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Navegantes, Santa Catarina, Brazil
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 1 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
216.568.000₫ 216.568.000₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Navegantes
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Navegantes, Santa Catarina, Brazil
40'GP Thứ 5/ Thứ 7 1 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
235.400.000₫ 235.400.000₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Navegantes
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Navegantes, Santa Catarina, Brazil
40'HQ Thứ 5/ Thứ 7 1 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
235.400.000₫ 235.400.000₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Navegantes
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Navegantes, Santa Catarina, Brazil
45'HQ Thứ 5/ Thứ 7 1 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
258.940.000₫ 258.940.000₫ 31-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 960 Lượt xem

Ocean Trans Logistics

19-08-2022 09:18

country
Ngày thành lập gian hàng: 19 Aug 2022