M&P INTERNATIONAL

M&P INTERNATIONAL

Contact person: Ms. Nguyen Hân

Pos: Sales Excustive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

M&P INTERNATIONAL

Contact person: Ms. Nguyen Hân

Pos: Sales Excustive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ M & P (MPI) được thành lập năm 2000, chuyên về đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa. Chữ "M" là chữ viết tắt của Thuyền trưởng Minh (Người sáng lập) và tập thể nh...

See more >>
 • Tầng 25th, Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • +847****** Show
 • https://mpivn.com/vi/Default.htm

M&P INTERNATIONAL

Ref #102695 | 19-07-2024 14:09

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Daily 6 Days
Direct
25,458
₫/cbm
-
₫661,908
Warehouse charge ₫25,458 / CBM
D/O ₫636,450 / Set
₫687,366 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,569 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #17612 | 03-07-2024 10:51

country
Origin: Busan, Busan, South Korea
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫25,470/ CBM
Expiry date: 31-07-2024
T/T: 6 Days
ETD:
Notes: JUST DO $35/SET, FREE LCC IN POD
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 59 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #100650 | 12-06-2024 15:17

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Daily 5 Days
Direct
25,462
₫/cbm
-
₫1,273,100
D/O ₫636,550 / Set
ALL IN ₫636,550 / CBM
₫1,298,562 30-06-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 72,178 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #100649 | 12-06-2024 15:14

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
General Cargo
Daily 3 Days
Direct
25,462
₫/cbm
₫1,782,340
Detail:
THC ₫254,620 / CBM
CFS ₫254,620 / CBM
BILL ₫1,273,100 / Set
₫2,317,042
D/O ₫891,170 / Set
CFS ₫458,316 / CBM
THC ₫203,696 / CBM
CIC ₫127,310 / CBM
LSS ₫636,550 / CBM
₫4,124,844 30-06-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 266 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Port Klang (North Port)
Ho Chi Minh
Port Klang (North Port), Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫5,665,500
Detail:
THC ₫3,525,200 / Cont
CIC ₫1,259,000 / Cont
DO ₫881,300 / Cont
₫251,800 ₫5,917,300 30-04-2024
Port Klang (North Port)
Ho Chi Minh
Port Klang (North Port), Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫8,435,300
Detail:
THC ₫5,036,000 / Cont
CIC ₫2,518,000 / Cont
DO ₫881,300 / Cont
₫125,900 ₫8,561,200 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,190 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang (North Port)
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (North Port), Selangor, Malaysia
20'RF Tue/ Thu/ Sun 3 Days
Direct
₫7,116,450
Detail:
THC ₫4,744,300 / Cont
BILL ₫1,123,650 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
HANDLING ₫998,800 / B/L
₫8,739,500 ₫15,855,950 14-04-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang (North Port)
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (North Port), Selangor, Malaysia
40'RF Tue/ Thu/ Sun 3 Days
Direct
₫9,363,750
Detail:
THC ₫6,991,600 / Cont
BILL ₫1,123,650 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
HANDLING ₫998,800 / B/L
₫9,988,000 ₫19,351,750 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,777 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #64207 | 01-03-2023 10:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RF Daily 6 Days
Direct
₫8,996,250
Detail:
THC ₫5,757,600 / Cont
BILL ₫1,079,550 / Cont
SEAL ₫239,900 / Cont
TELEX ₫959,600 / Cont
MANIFEST ₫959,600 / Cont
₫16,793,000 ₫25,789,250 31-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,508 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #63750 | 23-02-2023 17:13

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Mon/ Tue/ Sat 27 Days
Transit
₫5,373,000
Detail:
THC ₫3,104,400 / Cont
BILL ₫1,074,600 / Cont
SEAL ₫238,800 / Cont
TELEX ₫955,200 / Cont
₫14,328,000 ₫19,701,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Mon/ Tue/ Sat 27 Days
Transit
₫6,805,800
Detail:
THC ₫4,537,200 / Cont
BILL ₫1,074,600 / Cont
SEAL ₫238,800 / Cont
TELEX ₫955,200 / Cont
₫25,074,000 ₫31,879,800 31-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,279 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #63581 | 23-02-2023 09:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Daily 5 Days
Direct
₫7,999,800
Detail:
THC ₫5,731,200 / Cont
BILL ₫1,074,600 / Cont
SEAL ₫238,800 / Cont
TELEX ₫955,200 / Cont
₫13,134,000 ₫21,133,800 28-02-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,226 Viewed

M&P INTERNATIONAL

Ref #63516 | 22-02-2023 11:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
20'GP Daily 45 Days
Transit
₫6,328,200
Detail:
THC ₫3,104,400 / Cont
BILL ₫1,074,600 / Cont
SEAL ₫238,800 / Cont
ACI ₫955,200 / Cont
TELEX ₫955,200 / Cont
₫65,670,000 ₫71,998,200 14-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,331 Viewed