CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Người liên hệ: Ms. CHLOE TRAN

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Người liên hệ: Ms. CHLOE TRAN

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #65543 | 14-03-2023 14:53

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Vancouver (YVR)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Vancouver, British Columbia, Canada (YVR)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
83.090₫
/kg
476.011₫
Chi tiết
THC 404₫ / Kg
X-RAY 404₫ / Kg
AWB 237.400₫ / AWB
AMS 237.400₫ / AWB
Handling 404₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
559.101₫ 18-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #64746 | 06-03-2023 13:45

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
47.800₫
/kg
478.813₫
Chi tiết
THC 406₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 239.000₫ / AWB
AMS 239.000₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
526.613₫ 11-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #64229 | 01-03-2023 14:39

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
50.379₫
/kg
840.466₫
Chi tiết
THC 408₫ / Kg
X-RAY 408₫ / Kg
AWB 239.900₫ / AWB
AMS 239.900₫ / AWB
Handling 359.850₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
890.845₫ 11-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #63350 | 21-02-2023 14:26

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Chicago (ORD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
59.825₫
/kg
479.414₫
Chi tiết
THC 407₫ / Kg
X-RAY 407₫ / Kg
AWB 239.300₫ / AWB
AMS 239.300₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
539.239₫ 25-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #62411 | 10-02-2023 15:31

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Houston (IAH)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Houston, Texas, United States (IAH)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
54.648₫
/kg
951.208₫
Chi tiết
THC 404₫ / Kg
X-RAY 404₫ / Kg
AWB 237.600₫ / AWB
AMS 356.400₫ / AWB
Handling 356.400₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
1.005.856₫ 28-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #60079 | 23-12-2022 15:12

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
London (LHR)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
London, England, United Kingdom (LHR)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
38.112₫
/kg
477.210₫
Chi tiết
THC 405₫ / Kg
X-RAY 405₫ / Kg
AWB 238.200₫ / AWB
AMS 238.200₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
515.322₫ 31-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #57339 | 01-12-2022 11:20

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Jakarta (CGK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Jakarta, Indonesia (CGK)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
29.808₫
/kg
249.245₫
Chi tiết
THC 422₫ / Kg
X-RAY 422₫ / Kg
AWB 248.400₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
279.053₫ 31-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #55750 | 21-11-2022 16:49

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
New York City (JFK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
New York City, New York, United States (JFK)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
57.173₫
/kg
498.005₫
Chi tiết
THC 423₫ / Kg
X-RAY 423₫ / Kg
AWB 248.580₫ / AWB
AMS 248.580₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
555.179₫ 26-11-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #54711 | 15-11-2022 11:24

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Jakarta (CGK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Jakarta, Indonesia (CGK)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
33.576₫
/kg
498.266₫
Chi tiết
THC 423₫ / Kg
X-RAY 423₫ / Kg
AWB 248.710₫ / AWB
AMS 248.710₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
531.841₫ 20-11-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #53792 | 09-11-2022 09:14

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
31.089₫
/kg
374.060₫
Chi tiết
THC 497₫ / Kg
X-RAY 497₫ / Kg
AWB 248.710₫ / AWB
AMS 124.355₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
405.149₫ 19-11-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H
CHLOE TRAN (CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H)