CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Người liên hệ: Ms. CHLOE TRAN

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Người liên hệ: Ms. CHLOE TRAN

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #86897 | 03-11-2023 10:15

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
66.798
₫/kg
866.741₫
Chi tiết
THC 421₫ / Kg
X-RAY 421₫ / Kg
AWB 247.400₫ / AWB
AMS 247.400₫ / AWB
Handling 371.100₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
933.539₫ 11-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 62.670 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #71284 | 21-04-2023 16:56

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (DAD)
Los Angeles (LAX)
Da Nang, Vietnam (DAD)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
66.248
₫/kg
474.004₫
Chi tiết
THC 402₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 236.600₫ / AWB
AMS 236.600₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
540.252₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 127.156 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #68701 | 05-04-2023 14:35

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Chicago (ORD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
56.736
₫/kg
402₫
Chi tiết
THC 402₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 0₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
57.138₫ 15-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 90.355 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #67019 | 25-03-2023 10:19

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Ord River (ODR)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Ord River, Western Australia, Australia (ODR)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
54.464
₫/kg
829.605₫
Chi tiết
THC 403₫ / Kg
X-RAY 403₫ / Kg
AWB 236.800₫ / AWB
AMS 236.800₫ / AWB
Handling 355.200₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
884.069₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 63.063 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #65543 | 14-03-2023 14:53

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Vancouver (YVR)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Vancouver, British Columbia, Canada (YVR)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
83.090
₫/kg
476.011₫
Chi tiết
THC 404₫ / Kg
X-RAY 404₫ / Kg
AWB 237.400₫ / AWB
AMS 237.400₫ / AWB
Handling 404₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
559.101₫ 18-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 42.204 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #64746 | 06-03-2023 13:45

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
47.800
₫/kg
478.813₫
Chi tiết
THC 406₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 239.000₫ / AWB
AMS 239.000₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
526.613₫ 11-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 46.112 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #64229 | 01-03-2023 14:39

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
50.379
₫/kg
840.466₫
Chi tiết
THC 408₫ / Kg
X-RAY 408₫ / Kg
AWB 239.900₫ / AWB
AMS 239.900₫ / AWB
Handling 359.850₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
890.845₫ 11-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 29.573 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #63350 | 21-02-2023 14:26

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Chicago (ORD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
59.825
₫/kg
479.414₫
Chi tiết
THC 407₫ / Kg
X-RAY 407₫ / Kg
AWB 239.300₫ / AWB
AMS 239.300₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
539.239₫ 25-02-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 34.661 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #62411 | 10-02-2023 15:31

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Houston (IAH)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Houston, Texas, United States (IAH)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
54.648
₫/kg
951.208₫
Chi tiết
THC 404₫ / Kg
X-RAY 404₫ / Kg
AWB 237.600₫ / AWB
AMS 356.400₫ / AWB
Handling 356.400₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
1.005.856₫ 28-02-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 60.360 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ H&H

Ref #60079 | 23-12-2022 15:12

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
London (LHR)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
London, England, United Kingdom (LHR)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
38.112
₫/kg
477.210₫
Chi tiết
THC 405₫ / Kg
X-RAY 405₫ / Kg
AWB 238.200₫ / AWB
AMS 238.200₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
515.322₫ 31-12-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 165.485 Lượt xem