MG Logistics

MG Logistics

Người liên hệ: Mr. Gavyn Tran

Chức vụ: Sales Logistics

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

MG Logistics

Người liên hệ: Mr. Gavyn Tran

Chức vụ: Sales Logistics

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 4th FL, Song Hong Bldg, 165 Thai Ha Str, Dong Da Dist, Ha Noi, Viet Nam.
  • +84 02432663888
  • http://www.mgl.vn/

MG Logistics

12-09-2022 11:53

country
Ngày thành lập gian hàng: 12 Sep 2022
MG Logistics
Gavyn Tran (MG Logistics)