TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Người liên hệ: Ms. MS HƯƠNG BÙI (HANA BUI)

Chức vụ: Nhân viên Sales Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Người liên hệ: Ms. MS HƯƠNG BÙI (HANA BUI)

Chức vụ: Nhân viên Sales Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #79046 | 02-08-2023 16:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Penang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.837.125₫
Chi tiết
THC 4.645.875₫ / Cont
BILL 238.250₫ / Cont
SEAL 953.000₫ / Cont
476.500₫ 6.313.625₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #79045 | 02-08-2023 16:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.837.125₫
Chi tiết
THC 4.645.875₫ / Cont
BILL 238.250₫ / Cont
SEAL 953.000₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
5.837.125₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #78706 | 28-07-2023 10:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
45'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.147.500₫
Chi tiết
THC 5.956.250₫ / Cont
BILL 953.000₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
9.172.625₫ 16.320.125₫ 15-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #78561 | 26-07-2023 09:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
12.269.875₫
Chi tiết
THC 4.526.750₫ / Cont
CIC 5.956.250₫ / Cont
DO 1.072.125₫ / Cont
HL 714.750₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
12.269.875₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #78043 | 18-07-2023 09:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.142.940₫
Chi tiết
THC 2.976.250₫ / Cont
BILL 952.400₫ / Cont
SEAL 214.290₫ / Cont
1.190.500₫ 5.333.440₫ 31-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #78041 | 18-07-2023 09:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
5.452.490₫
Chi tiết
THC 4.285.800₫ / Cont
BILL 952.400₫ / Cont
SEAL 214.290₫ / Cont
20.238.500₫ 25.690.990₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #77593 | 11-07-2023 10:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ha Noi
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
CFS / Door
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
-476.200₫
/cbm
642.870₫
Chi tiết
THC 190.480₫ / CBM
CFS 452.390₫ / CBM
1.404.790₫
Handling charge 595.250₫ / Shipment
D/O 714.300₫ / Set
cic 95.240₫ / CBM
1.571.460₫ 31-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #77589 | 11-07-2023 10:13

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 9 Ngày
Đi thẳng
11.547.850₫
Chi tiết
THC 4.523.900₫ / Cont
DO 1.071.450₫ / Cont
CIC 5.952.500₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
11.547.850₫ 31-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #76756 | 28-06-2023 14:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Abu Dhabi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Abu Dhabi, Abu Zabi, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 22 Ngày
Đi thẳng
5.641.790₫
Chi tiết
THC 2.963.125₫ / Cont
BILL 924.495₫ / Cont
SEAL 213.345₫ / Cont
TLX 711.150₫ / Cont
AMS 829.675₫ / Cont
18.489.900₫ 24.131.690₫ 15-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Ref #76645 | 27-06-2023 16:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
4.101.830₫
Chi tiết
THC 2.963.750₫ / Cont
BILL 924.690₫ / Cont
SEAL 213.390₫ / Cont
1.659.700₫ 5.761.530₫ 31-07-2023
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
5.761.530₫
Chi tiết
THC 4.623.450₫ / Cont
BILL 924.690₫ / Cont
SEAL 213.390₫ / Cont
2.845.200₫ 8.606.730₫ 31-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh
MS HƯƠNG BÙI (HANA BUI) (TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh)