HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Contact person: Mr. Quan Hoang

Pos: Foundation - CEO

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Contact person: Mr. Quan Hoang

Pos: Foundation - CEO

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Chào đón các bạn đến với Hoang Quan Logistics , với khẩu hiểu : Khơi nguồn sáng tạo , luôn mong muốn sáng tạo tư duy , sáng tạo nên tính mới để mang lại cho Qúy Khách Hàng 1 dịch vụ tốt nhất

See more >>

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #59449 | 19-12-2022 09:37

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Thu/ Sun 6 Days
Direct
Freight cost included
₫1,870,720
Detail:
DOC ₫426,240 / Set
EBS+CIC ₫284,160 / CBM
CFS ₫189,440 / CBM
LSS ₫118,400 / CBM
VGM CHARGE ₫426,240 / Set
CUSTOMS CLEARANCE ₫426,240 / Set
₫1,681,280
D/O ₫592,000 / Set
HANDLING ₫473,600 / Set
THC ₫118,400 / CBM
CIC ₫71,040 / CBM
CFS ₫355,200 / CBM
LSS ₫71,040 / CBM
₫3,552,000 30-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #57779 | 05-12-2022 11:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Mon 13 Days
Direct
₫5,176,500
Detail:
THC ₫2,958,000 / Cont
BILL ₫986,000 / B/L
SEAL ₫246,500 / Cont
Telex( If any) ₫986,000 / B/L
₫25,882,500 ₫31,059,000 31-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #57775 | 05-12-2022 11:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Genoa
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
40'HQ Sat 34 Days
Direct
₫6,655,500
Detail:
THC ₫4,437,000 / Cont
BILL ₫986,000 / B/L
SEAL ₫246,500 / Cont
Telex( If any) ₫986,000 / B/L
₫76,415,000 ₫83,070,500 27-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #57724 | 05-12-2022 09:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Buenos Aires
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
20'GP Tue/ Wed 43 Days
Direct
₫5,669,500
Detail:
THC ₫3,697,500 / Cont
BILL ₫986,000 / Cont
SEAL ₫246,500 / Cont
Telex( If any) ₫739,500 / Cont
₫32,538,000 ₫38,207,500 19-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #57423 | 01-12-2022 14:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Tue 30 Days
Direct
₫5,669,500
Detail:
THC ₫2,958,000 / Cont
BILL ₫986,000 / B/L
SEAL ₫246,500 / Cont
ENS ₫739,500 / B/L
Telex( If any) ₫739,500 / B/L
₫24,650,000 ₫30,319,500 15-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56849 | 29-11-2022 09:35

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Wed 6 Days
Direct
₫7,948,800
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
CIC ₫2,484,000 / Cont
DO ₫993,600 / Cont
₫1,987,200 ₫9,936,000 15-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56834 | 29-11-2022 09:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Mon 32 Days
Direct
₫6,458,400
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / B/L
₫69,552,000 ₫76,010,400 11-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56764 | 28-11-2022 15:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Mon 30 Days
Direct
₫4,968,000
Detail:
THC ₫2,980,800 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / Cont
₫31,050,000 ₫36,018,000 10-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56750 | 28-11-2022 15:10

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Fri 46 Days
Direct
₫4,968,000
Detail:
THC ₫2,980,800 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / B/L
₫36,018,000 ₫40,986,000 28-12-2022
 • Comment
 • Share

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56634 | 28-11-2022 09:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫8,818,200
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
DO ₫993,600 / B/L
CIC ₫2,484,000 / Cont
CLEANING ₫372,600 / Cont
HANDLING ₫496,800 / B/L
₫9,439,200 ₫18,257,400 27-12-2022
 • Comment
 • Share
HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.
Quan Hoang (HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.)