HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Contact person: Mr. Quan Hoang

Pos: Foundation - CEO

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Contact person: Mr. Quan Hoang

Pos: Foundation - CEO

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Chào đón các bạn đến với Hoang Quan Logistics , với khẩu hiểu : Khơi nguồn sáng tạo , luôn mong muốn sáng tạo tư duy , sáng tạo nên tính mới để mang lại cho Qúy Khách Hàng 1 dịch vụ tốt nhất

See more >>

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #57423 | 01-12-2022 14:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Tue 30 Days
Direct
₫5,669,500
Detail:
THC ₫2,958,000 / Cont
BILL ₫986,000 / B/L
SEAL ₫246,500 / Cont
ENS ₫739,500 / B/L
Telex( If any) ₫739,500 / B/L
₫24,650,000 ₫30,319,500 15-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56849 | 29-11-2022 09:35

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Wed 6 Days
Direct
₫7,948,800
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
CIC ₫2,484,000 / Cont
DO ₫993,600 / Cont
₫1,987,200 ₫9,936,000 15-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56834 | 29-11-2022 09:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Mon 32 Days
Direct
₫6,458,400
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / B/L
₫69,552,000 ₫76,010,400 11-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56764 | 28-11-2022 15:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Mon 30 Days
Direct
₫4,968,000
Detail:
THC ₫2,980,800 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / Cont
₫31,050,000 ₫36,018,000 10-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56750 | 28-11-2022 15:10

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Fri 46 Days
Direct
₫4,968,000
Detail:
THC ₫2,980,800 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / B/L
₫36,018,000 ₫40,986,000 28-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56634 | 28-11-2022 09:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫8,818,200
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
DO ₫993,600 / B/L
CIC ₫2,484,000 / Cont
CLEANING ₫372,600 / Cont
HANDLING ₫496,800 / B/L
₫9,439,200 ₫18,257,400 27-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56622 | 28-11-2022 09:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Tue 25 Days
Direct
₫5,713,200
Detail:
THC ₫2,980,800 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / B/L
ENS ₫745,200 / B/L
₫26,827,200 ₫32,540,400 24-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56608 | 28-11-2022 09:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Tue 25 Days
Direct
₫5,713,200
Detail:
THC ₫2,980,800 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
Telex( If any) ₫745,200 / B/L
AMS ₫745,200 / B/L
₫26,827,200 ₫32,540,400 14-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56365 | 24-11-2022 15:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thu 3 Days
Direct
₫9,321,750
Detail:
THC ₫4,474,440 / Cont
CIC ₫2,485,800 / Cont
DO ₫994,320 / B/L
HANDLING ₫994,320 / B/L
CLEANING ₫372,870 / Cont
₫3,231,540 ₫12,553,290 10-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56244 | 24-11-2022 10:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Fri 6 Days
Direct
₫8,824,590
Detail:
THC ₫4,474,440 / Cont
DO ₫994,320 / Cont
CIC ₫2,485,800 / Cont
CLEANING ₫372,870 / Cont
HANDLING ₫497,160 / Cont
₫4,474,440 ₫13,299,030 15-12-2022
HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.
Quan Hoang (HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.)