HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Người liên hệ: Mr. Quan Hoang

Chức vụ: Foundation - CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Người liên hệ: Mr. Quan Hoang

Chức vụ: Foundation - CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chào đón các bạn đến với Hoang Quan Logistics , với khẩu hiểu : Khơi nguồn sáng tạo , luôn mong muốn sáng tạo tư duy , sáng tạo nên tính mới để mang lại cho Qúy Khách Hàng 1 dịch vụ tốt nhất

Xem thêm >>

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #57423 | 01-12-2022 14:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 30 Ngày
Đi thẳng
5.669.500₫
Chi tiết
THC 2.958.000₫ / Cont
BILL 986.000₫ / B/L
SEAL 246.500₫ / Cont
ENS 739.500₫ / B/L
Telex( If any) 739.500₫ / B/L
24.650.000₫ 30.319.500₫ 15-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56849 | 29-11-2022 09:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
7.948.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫ / Cont
CIC 2.484.000₫ / Cont
DO 993.600₫ / Cont
1.987.200₫ 9.936.000₫ 15-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56834 | 29-11-2022 09:11

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Thứ 2 32 Ngày
Đi thẳng
6.458.400₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫ / Cont
BILL 993.600₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
Telex( If any) 745.200₫ / B/L
69.552.000₫ 76.010.400₫ 11-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56764 | 28-11-2022 15:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 2 30 Ngày
Đi thẳng
4.968.000₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
Telex( If any) 745.200₫ / Cont
31.050.000₫ 36.018.000₫ 10-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56750 | 28-11-2022 15:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 6 46 Ngày
Đi thẳng
4.968.000₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
Telex( If any) 745.200₫ / B/L
36.018.000₫ 40.986.000₫ 28-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56634 | 28-11-2022 09:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
8.818.200₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫ / Cont
DO 993.600₫ / B/L
CIC 2.484.000₫ / Cont
CLEANING 372.600₫ / Cont
HANDLING 496.800₫ / B/L
9.439.200₫ 18.257.400₫ 27-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56622 | 28-11-2022 09:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
5.713.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
Telex( If any) 745.200₫ / B/L
ENS 745.200₫ / B/L
26.827.200₫ 32.540.400₫ 24-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56608 | 28-11-2022 09:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
5.713.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
Telex( If any) 745.200₫ / B/L
AMS 745.200₫ / B/L
26.827.200₫ 32.540.400₫ 14-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56365 | 24-11-2022 15:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
9.321.750₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
CIC 2.485.800₫ / Cont
DO 994.320₫ / B/L
HANDLING 994.320₫ / B/L
CLEANING 372.870₫ / Cont
3.231.540₫ 12.553.290₫ 10-12-2022

HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.

Ref #56244 | 24-11-2022 10:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
8.824.590₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
DO 994.320₫ / Cont
CIC 2.485.800₫ / Cont
CLEANING 372.870₫ / Cont
HANDLING 497.160₫ / Cont
4.474.440₫ 13.299.030₫ 15-12-2022
HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.
Quan Hoang (HOANG QUAN EXPORT IMPORT TRANSPORT CO.,LTD.)