Super Cargo Service

Super Cargo Service

Người liên hệ: Mr. Greyson Tuyen

Chức vụ: Logistics Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Super Cargo Service

Người liên hệ: Mr. Greyson Tuyen

Chức vụ: Logistics Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 23 Ngày
Đi thẳng
7.125.000₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
AMS 831.250₫ / B/L
TELEX 831.250₫ / B/L
27.312.500₫ 34.437.500₫ 31-03-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ

Super Cargo Service

08-11-2022 21:39

country
Ngày thành lập gian hàng: 08 Nov 2022
Super Cargo Service
Greyson Tuyen (Super Cargo Service)